7290 STØREN

Postnummeret 7290 Støren ligg i Midtre Gauldal kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 948 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 414 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Midtre Gauldal kommune , eller i heile Trøndelag.

Kor mange har postadresse 7290 Støren?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 1907
01.01.2001 1928
03.11.2001 1938
01.01.2002 1930
01.01.2003 1944
01.01.2004 1981
01.01.2005 2028
01.01.2006 2087
01.01.2007 2138
01.11.2007 1846
01.01.2008 2199
01.01.2009 2285
01.11.2009 1847
01.01.2010 2344
01.11.2010 1861
01.01.2011 2368
01.01.2012 2495
01.01.2013 2575
01.01.2014 2625
01.01.2015 2612
01.01.2016 2604
01.01.2017 2617
01.01.2018 2560
01.01.2019 2609
01.01.2020 2630
01.01.2021 2656
01.01.2022 2582

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Basmoen1 – 17 (alle nr.)
Bataljonsveien1 – 19 (alle nr.)
Bruekra1 (alle nr.)
Brunkåsa1 – 15 (alle nr.)
Bygget1 – 16 (alle nr.)
Dragonveien1 – 8 (alle nr.)
Ekra1 – 5 (alle nr.)
Ekserveien1 – 6 (alle nr.)
Engan1 – 54 (alle nr.)
Flatreitan1 – 8 (alle nr.)
Frøsethøgda1 – 25 (alle nr.)
Frøsetlia1 – 11 (alle nr.)
Frøsetløkkja1 – 39 (alle nr.)
Frøsetvegen1 – 19 (alle nr.)
Frøsetøran1 – 4 (alle nr.)
Frøsetåsen1 – 22 (alle nr.)
Furulia1 – 9 (alle nr.)
Glenna1 – 6 (alle nr.)
Grindahaugen1 – 6 (alle nr.)
Grønnerbakken1 – 9 (alle nr.)
Hesthagen1 – 20 (alle nr.)
Holtet1 – 8 (alle nr.)
Innlegget2 – 20 (alle nr.)
Kalvtrøa1 – 20 (alle nr.)
Kapteinsveien1 – 6 (alle nr.)
Kjørkvollveien1 – 29 (alle nr.)
Kleva1 – 3 (alle nr.)
Kompaniveien1 – 4 (alle nr.)
Kvasshyllan1 – 11 (alle nr.)
Kvernvassvegen1 – 10 (alle nr.)
Kølmila1 – 7 (alle nr.)
Kåret1 – 11 (alle nr.)
Kåsa1 – 11 (alle nr.)
Langgjelan1 – 8 (alle nr.)
Liøya1 – 10 (alle nr.)
Lundan2 – 8 (alle nr.)
Moøya1 – 34 (alle nr.)
Ner-Spjeldet1 – 7 (alle nr.)
Nordstu1 – 18 (alle nr.)
Oppstu1 – 9 (alle nr.)
Plassen1 – 15 (alle nr.)
Prestteigen1 – 8 (alle nr.)
Prost Bull-Hanssens vei1 – 4 (alle nr.)
Prost Bødtkers vei1 – 14 (alle nr.)
Prost Trædals vei1 – 10 (alle nr.)
Rena2 – 10 (alle nr.)
Rørosveien1 – 19 (alle nr.)
Råa1 – 6 (alle nr.)
Skogveien1 – 5 (alle nr.)
Skyttarveien1 – 33 (alle nr.)
Skåveien2 – 17 (alle nr.)
Smibakken1 – 5 (alle nr.)
Småenget1 – 12 (alle nr.)
Snurruhagen1 – 14 (alle nr.)
Soknes1 – 9 (alle nr.)
Sokneslia1 – 11 (alle nr.)
Soknesmoen1 – 14 (alle nr.)
Soknesteigen1 – 17 (alle nr.)
Soknestunet1 – 12 (alle nr.)
Soknesøran2 – 12 (alle nr.)
Spjeldbakkan1 – 40 (alle nr.)
Spjelddalen1 – 22 (alle nr.)
Spjeldvangen1 – 12 (alle nr.)
Stasjonsveien1 – 12 (alle nr.)
Staurvin1 – 8 (alle nr.)
Storengan1 – 8 (alle nr.)
Svartøya1 – 19 (alle nr.)
Sørmoen1 – 11 (alle nr.)
Tamburveien1 – 6 (alle nr.)
Trøa1 – 4 (alle nr.)
Veta1 – 10 (alle nr.)
Volløyan1 – 5 (alle nr.)
Øverspjeldet1 – 3 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: