7357 SKAUN

Postnummeret 7357 Skaun ligg i Skaun kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 780 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Skaun kommune , eller i heile Trøndelag.

Kor mange har postadresse 7357 Skaun?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 1139
01.01.2001 1161
03.11.2001 1167
01.01.2002 1171
01.01.2003 1152
01.01.2004 1144
01.01.2005 1132
01.01.2006 1145
01.01.2007 1147
01.11.2007 895
01.01.2008 1137
01.01.2009 1136
01.11.2009 888
01.01.2010 1138
01.11.2010 865
01.01.2011 1156
01.01.2012 1153
01.01.2013 1158
01.01.2014 1173
01.01.2015 1200
01.01.2016 1203
01.01.2017 1209
01.01.2018 1209
01.01.2019 1204
01.01.2020 1231
01.01.2021 1232
01.01.2022 1234

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Aunbygdvegen13 – 280 (alle nr.)
Bjørgvegen11 – 178 (alle nr.)
Byahåggån12 – 143 (alle nr.)
Byavegen119, 136, 138, 140, 192, 194, 229, 231, 236, 238, 242, 280, 282, 289, 291, 293, 295, 304, 306, 322, 337-338, 340, 342, 344, 346, 348, 350-352, 356, 358, 361, 373, 378, 388, 418-421
Foksetvegen33 – 209 (alle nr.)
Husbysætren128 – 209 (alle nr.)
Husbyvegen3 – 228 (alle nr.)
Krokstadsætervegen33 – 462 (alle nr.)
Kråksetdalen18 – 191 (alle nr.)
Kvennsjøvegen236, 238
Lisbetsætervegen46 – 84 (alle nr.)
Melbygrenda19 – 165 (alle nr.)
Melbyvegen2 – 990 (alle nr.)
Mellingsætervegen141 – 387 (alle nr.)
Mjølhusvegen2 – 148 (alle nr.)
Movegen1 – 56 (alle nr.)
Nerjåren22 – 180 (alle nr.)
Rekstadvegen34 – 129 (alle nr.)
Rekstadåsen16, 18, 20, 42, 84, 86, 88-92, 108, 110, 174, 388, 455
Rørtjønnvegen107 – 238 (alle nr.)
Skaunaskogen12 – 551 (alle nr.)
Skaunavegen635, 640, 642, 644, 646, 650, 671, 673, 689, 691, 699, 701, 703-705, 707, 730, 732, 736, 746, 751, 763, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 820, 826, 828, 874, 876-880, 914, 916, 918, 920, 922, 926, 930-931, 935, 943, 1002, 1004, 1006, 1008, 1012, 1043, 1045, 1047, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111-1113, 1115, 1117, 1119, 1142, 1158, 1162
Skausætren141 – 143 (alle nr.)
Skjellvegen5 – 298 (alle nr.)
Skålvollen1 – 17 (alle nr.)
Solstadvegen25, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 77, 79, 227, 229, 231, 241, 322, 324, 362, 452
Stavholtvegen94
Syrstadgardan19 – 114 (alle nr.)
Syrstadsætren22 – 259 (alle nr.)
Vennatunet1 – 14 (alle nr.)
Vuddulåsvegen127 – 186 (alle nr.)
Åsan26 – 447 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: