Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

8197 STORSELSØY

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8197 STORSELSØY er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 8197 Storselsøy ligg i hovudsakleg i Rødøy kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 17 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 57 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Rødøy (57 adresser, 77%), men også og 17 adresser i Lurøy (23%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Rødøy kommune , eller i heile Nordland.

Kor mange har postadresse 8197 Storselsøy?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 93
01.01.1997 96
01.01.1998 78
01.01.2000 71
01.01.2001 68
03.11.2001 62
01.01.2002 61
01.01.2003 64
01.01.2004 62
01.01.2005 61
01.01.2006 61
01.01.2007 57
01.11.2007 51
01.01.2008 58
01.01.2009 59
01.11.2009 41
01.01.2010 53
01.11.2010 40
01.01.2011 47
01.01.2012 46
01.01.2013 39
01.01.2014 46
01.01.2015 30
01.01.2016 26
01.01.2017 31
01.01.2018 30
01.01.2019 28
01.01.2020 33
01.01.2021 32
01.01.2022 26

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Brennmoveien2 – 9 (alle nr.)
Hestmonveien1 – 20 (alle nr.)
Polarsirkelveien5 – 50 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: