Warning: Undefined variable $kommuneteljar in /home/6/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 352

8198 NORDNESØY

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8198 NORDNESØY er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 8198 Nordnesøy ligg i hovudsakleg i Rødøy kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 46 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 74 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Rødøy (74 adresser, 62%), men også og 46 adresser i Lurøy (38%).

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Rødøy kommune , eller i heile Nordland.

Kor mange har postadresse 8198 Nordnesøy?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 111
01.01.1997 103
01.01.1998 172
01.01.2000 162
01.01.2001 149
03.11.2001 143
01.01.2002 145
01.01.2003 143
01.01.2004 139
01.01.2005 136
01.01.2006 127
01.01.2007 129
01.11.2007 99
01.01.2008 130
01.01.2009 126
01.11.2009 95
01.01.2010 124
01.11.2010 94
01.01.2011 121
01.01.2012 121
01.01.2013 114
01.01.2014 118
01.01.2015 121
01.01.2016 126
01.01.2017 123
01.01.2018 123
01.01.2019 122
01.01.2020 107
01.01.2021 109
01.01.2022 106

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Enganveien2 – 15 (alle nr.)
Jovikveien1 – 36 (alle nr.)
Korsvikveien5 – 9 (alle nr.)
Moloveien6 (alle nr.)
Nesøyveien2 – 25 (alle nr.)
Vikran1 – 20 (alle nr.)
Øyvollveien6 – 12 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: