8616 MO I RANA

Endra namn frå 8616 BÅSMOEN til 8616 MO I RANA i 2004

Postnummeret 8616 Mo i Rana ligg i Rana kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1334 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 58 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Rana kommune , eller i heile Nordland.

Kor mange har postadresse 8616 Mo i Rana?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 3283
01.01.1997 3236
01.01.1998 3264
01.01.2000 3318
01.01.2001 3333
03.11.2001 3348
01.01.2002 3350
01.01.2003 3341
01.01.2004 3370
01.01.2005 3329
01.01.2006 3319
01.01.2007 3320
01.11.2007 2505
01.01.2008 3299
01.01.2009 3304
01.11.2009 2458
01.01.2010 3274
01.11.2010 2421
01.01.2011 3335
01.01.2012 3326
01.01.2013 3378
01.01.2014 3380
01.01.2015 3342
01.01.2016 3300
01.01.2017 3337
01.01.2018 3352
01.01.2019 3323
01.01.2020 3307
01.01.2021 3316
01.01.2022 3271

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Altermarkveien3, 5, 9, 13, 15, 21, 25, 29, 32, 34-37, 40-42, 44, 47, 50, 52, 54, 61, 63, 68-69, 87, 91, 96, 100, 110, 115, 119-120, 125, 131, 133, 137, 141, 145, 147, 149, 151, 154-156, 158, 160, 162, 164, 168, 187, 198, 200, 202, 204, 209-210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224
Alternesveien1 – 26 (alle nr.)
Aspveien1 – 14 (alle nr.)
Bakeribakken1 – 17 (alle nr.)
Bergmannsveien1 – 35 (alle nr.)
Brakkebakken1 – 36 (alle nr.)
Buegata1 – 46 (alle nr.)
Bustnes7 – 49 (alle nr.)
Båsmobakken10 – 26 (alle nr.)
Båsmofjæra1 – 8 (alle nr.)
Båsmosjyen2 – 42 (alle nr.)
Båsmoveien12 – 51 (alle nr.)
Engasjyen6 – 12 (alle nr.)
Engeshaugen2 – 48 (alle nr.)
Engevollen1 – 20 (alle nr.)
Ertsveien1 – 31 (alle nr.)
Faringsveien2 – 20 (alle nr.)
Feiselbakken1 – 31 (alle nr.)
Gamle Nesnaveien1 – 122 (alle nr.)
Gaukveien1 – 44 (alle nr.)
Granhåjen4 – 32 (alle nr.)
Hagabakken1 – 8 (alle nr.)
Haugen1 – 18 (alle nr.)
Hegreveien1 – 35 (alle nr.)
Heiloveien2 – 46 (alle nr.)
Heimengveien1 – 31 (alle nr.)
Heimestengmyra1 – 25 (alle nr.)
Høgåsveien1 – 48 (alle nr.)
Jektveien3 – 32 (alle nr.)
Kisveien1 – 9 (alle nr.)
Korsnesveien1 – 39 (alle nr.)
Kråkdalen1 – 28 (alle nr.)
Labakken1 – 10 (alle nr.)
Lillealteren1 – 17 (alle nr.)
Løkka1 – 19 (alle nr.)
Løvbergveien1 – 50 (alle nr.)
Midtveien1 – 17 (alle nr.)
Munkligata2 – 8 (alle nr.)
Nesnaveien80, 100, 110, 114, 158, 166, 168, 207, 209, 216, 220, 222, 224, 230, 236, 238, 240, 246, 248, 252, 255, 283, 286, 292, 296, 298, 300, 302, 313, 319, 322, 326, 328, 330, 332, 339, 341, 348, 350, 354, 358, 365, 369-371, 375-378, 380, 382, 384, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 406, 412, 416, 430, 436, 539-541
Nordåsveien1 – 19 (alle nr.)
Orreveien1 – 33 (alle nr.)
Pallveien1 – 18 (alle nr.)
Sjøveien1 – 15 (alle nr.)
Skillevollen3 – 49 (alle nr.)
Slaggveien2 – 11 (alle nr.)
Sletten9 – 21 (alle nr.)
Snefjellåveien17 – 400 (alle nr.)
Solbakken2 – 29 (alle nr.)
Steinholmen1 – 5 (alle nr.)
Stenneset1 – 7 (alle nr.)
Stibergan2 – 11 (alle nr.)
Stollbakken2 – 19 (alle nr.)
Stuffen1 – 10 (alle nr.)
Tetingveien1 – 10 (alle nr.)
Tiurveien1 – 31 (alle nr.)
Øvergata5 – 21 (alle nr.)
Øyjordsveien1 – 157 (alle nr.)
Ånesveien1 – 55 (alle nr.)
Åttringsveien1 – 32 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: