8680 TROFORS

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 8680 TROFORS er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 8680 Trofors ligg i Grane kommune, Nordland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1522 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 206 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Grane kommune , eller i heile Nordland.

Kor mange har postadresse 8680 Trofors?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 1500
01.01.1997 1491
01.01.1998 1636
01.01.2000 1611
01.01.2001 1570
03.11.2001 1533
01.01.2002 1526
01.01.2003 1501
01.01.2004 1493
01.01.2005 1498
01.01.2006 1496
01.01.2007 1499
01.11.2007 1200
01.01.2008 1501
01.01.2009 1463
01.11.2009 1169
01.01.2010 1469
01.11.2010 1122
01.01.2011 1459
01.01.2012 1426
01.01.2013 1433
01.01.2014 1439
01.01.2015 1430
01.01.2016 1436
01.01.2017 1437
01.01.2018 1434
01.01.2019 1464
01.01.2020 1460
01.01.2021 0
01.01.2022 0

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Almvassvegen1 – 160 (alle nr.)
Aspvegen4 – 5 (alle nr.)
Austfiplingdalsvegen5 – 624 (alle nr.)
Austre Båfjellmovegen31 – 33 (alle nr.)
Bakkevegen2 – 8 (alle nr.)
Berntvollvegen3 – 38 (alle nr.)
Bjørnmyrvegen1 – 18 (alle nr.)
Bogfjellmovegen1 – 8 (alle nr.)
Bregnevegen1 – 31 (alle nr.)
Bruholvegen5 – 111 (alle nr.)
Buevegen1 – 10 (alle nr.)
Båfjelldalsvegen10 – 102 (alle nr.)
Einervegen1 – 13 (alle nr.)
Elvevegen1 – 19 (alle nr.)
Elvflata1 – 28 (alle nr.)
Endresplassvegen3 – 24 (alle nr.)
Fabrikkvegen1 (alle nr.)
Fagerlivegen5 – 27 (alle nr.)
Fjellvegen1 – 21 (alle nr.)
Flyavegen7 – 61 (alle nr.)
Forshaugvegen12 – 101 (alle nr.)
Furuvegen1 – 7 (alle nr.)
Gluggvassfeltet9 – 121 (alle nr.)
Gluggvasshaugvegen1 – 17 (alle nr.)
Granevegen10, 12, 18, 20, 26, 35, 37, 50, 53, 58, 64, 70, 76, 78, 96, 98, 102, 110, 117, 120, 140, 159, 163, 168-170, 173, 177, 195, 197, 200, 202, 206, 211, 235, 237, 250, 283, 295, 299, 301, 329, 333, 356, 361, 366, 368, 370-371, 375, 388, 396, 404, 441, 447, 457, 465, 481, 485, 495
Granlivegen1 – 30 (alle nr.)
Haugbakken2 – 22 (alle nr.)
Haustreisvegen1 – 220 (alle nr.)
Holmvassåsvegen10 – 58 (alle nr.)
Hotellvegen11 – 139 (alle nr.)
Høgmovegen10 – 14 (alle nr.)
Idrettsvegen3 – 30 (alle nr.)
Industriveien1 – 8 (alle nr.)
Jernbanevegen2 – 10 (alle nr.)
Jerpåsvegen11 – 125 (alle nr.)
Josefinegata1 – 5 (alle nr.)
Kapellvegen11 – 61 (alle nr.)
Kollvegen7 – 15 (alle nr.)
Konvallvegen1 – 13 (alle nr.)
Kvilarmovegen10 – 14 (alle nr.)
Laksforsvegen5 – 42 (alle nr.)
Langlivegen10 – 26 (alle nr.)
Lavollvegen1 – 20 (alle nr.)
Leikeplassvegen3 – 18 (alle nr.)
Liljevegen1 – 12 (alle nr.)
Litl-Majavassvegen20 – 471 (alle nr.)
Lyngvegen1 – 27 (alle nr.)
Majavassvegen5 – 400 (alle nr.)
Mosevegen1 – 12 (alle nr.)
Movegen1 – 12 (alle nr.)
Ner-Svenningdalsveien1 – 119 (alle nr.)
Nordfiplingdalsvegen12 – 294 (alle nr.)
Nygårdsvegen16 – 100 (alle nr.)
Ringvegen1 – 46 (alle nr.)
Seljevegen1 – 14 (alle nr.)
Simskardmyrvegen4 – 138 (alle nr.)
Skogstjernevegen1 – 17 (alle nr.)
Skolevegen1 – 34 (alle nr.)
Skrenten1 – 10 (alle nr.)
Smalvassdalsvegen12 – 32 (alle nr.)
Stabbforsmovegen8 – 25 (alle nr.)
Stavvassdalsvegen32 – 38 (alle nr.)
Steinbakken1 – 13 (alle nr.)
Storfiplingdalsvegen21 – 41 (alle nr.)
Stormovegen11 – 41 (alle nr.)
Strandlivegen5 – 90 (alle nr.)
Svartvassvegen50 – 132 (alle nr.)
Svebakken1 – 12 (alle nr.)
Svenningdalsvegen6 – 438 (alle nr.)
Svenningviksvegen11 – 42 (alle nr.)
Symrevegen1 (alle nr.)
Sør-Storsandvegen10 – 99 (alle nr.)
Sørfiplingdalsvegen1 – 83 (alle nr.)
Tangen6 – 35 (alle nr.)
Televegen1 – 11 (alle nr.)
Tomasvassvegen6 – 222 (alle nr.)
Tosenvegen1101 – 1365 (alle nr.)
Troforsvegen1 – 423 (alle nr.)
Tunvegen1 – 7 (alle nr.)
Turmovegen11, 23, 37, 39, 45, 60, 62, 64, 150, 200, 202, 240, 271, 273, 275, 304, 308, 350, 389, 397, 399, 411, 413, 437, 439, 445
Valmuevegen1 – 16 (alle nr.)
Vassbekkvegen10 – 40 (alle nr.)
Vegsetvegen1 – 22 (alle nr.)
Vestersivegen1 – 14 (alle nr.)
Vestfiplingdalsvegen284 – 661 (alle nr.)
Øyum5 – 125 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: