l 9089 OKSFJORDHAMN (ikkje i bruk) - Norske postnummer med koordinatar

Postnummer 9089 finst ikkje

Dette postnummeret har ikkje vore i offisiell bruk av Posten sidan 2009.

Det kan hende at det har vore i bruk før dette.