9517 ALTA

Postnummeret 9517 Alta ligg i Alta kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1762 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 27 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Alta kommune , eller i heile Troms og Finnmark.

Kor mange har postadresse 9517 Alta?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 0
01.01.1997 0
01.01.1998 0
01.01.2000 2139
01.01.2001 2159
03.11.2001 2199
01.01.2002 2205
01.01.2003 2272
01.01.2004 2106
01.01.2005 2222
01.01.2006 2230
01.01.2007 2341
01.11.2007 1770
01.01.2008 2386
01.01.2009 2456
01.11.2009 1726
01.01.2010 2514
01.11.2010 1750
01.01.2011 2586
01.01.2012 2704
01.01.2013 2758
01.01.2014 2835
01.01.2015 2881
01.01.2016 3004
01.01.2017 3106
01.01.2018 3231
01.01.2019 3355
01.01.2020 3437
01.01.2021 1785
01.01.2022 1867

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

: Gate-/veg-adresse
Altaveien380, 382, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402-403, 405, 407-409, 411-416, 418-419, 421-422, 425-437, 439-441, 444, 447-448, 450-452, 456, 458, 462, 464, 466, 470, 476, 478
Altenes11
Aspebakken15 – 19 (alle nr.)
Aspekanten1 – 46 (alle nr.)
Aspelia1 – 25 (alle nr.)
Aspemyra2 – 60 (alle nr.)
Aspesletta1 – 12 (alle nr.)
Aspesvingen1 – 46 (alle nr.)
Aspeveien1 – 16 (alle nr.)
Bekkedalen1 – 13 (alle nr.)
Bjørnfjelli2 (alle nr.)
Bjørnfjelltun4 – 16 (alle nr.)
Bollovannet15 – 163 (alle nr.)
Bolloveien21 – 65 (alle nr.)
Borrasflaten1 – 10 (alle nr.)
Borrasveien1 – 45 (alle nr.)
Buolamahaugen48-51, 53-55, 57
Bælgiouda1 – 17 (alle nr.)
Elvekanten14
Gamasvannet10 (alle nr.)
Gammelsetra2 – 18 (alle nr.)
Gåstjønna4 – 40 (alle nr.)
Hestvannet4 – 116 (alle nr.)
Himmeldalen1 – 6 (alle nr.)
Holmvannet2 – 64 (alle nr.)
Hyttebyen5 – 45 (alle nr.)
Høysletta2 – 30 (alle nr.)
Isbergveien4 – 28 (alle nr.)
Jotka Nord4 – 56 (alle nr.)
Kuvannet40 (alle nr.)
Langvannet8 – 192 (alle nr.)
Lathari3 – 41 (alle nr.)
Latharimoen21 – 30 (alle nr.)
Latharistranda10 (alle nr.)
Lorttjønna3 – 55 (alle nr.)
Lærer Lilands vei5 – 16 (alle nr.)
Mardalsveien3 – 88 (alle nr.)
Mobrinken1 – 17 (alle nr.)
Nikkihompen1 – 54 (alle nr.)
Nordelvdalen170 – 235 (alle nr.)
Rafsbotnveien10 – 119 (alle nr.)
Rishaugjordet1 – 39 (alle nr.)
Romsdalveien2 – 127 (alle nr.)
Russeluftveien1 – 390 (alle nr.)
Saga2 – 36 (alle nr.)
Sagabrinken1 – 80 (alle nr.)
Sagaflaten2 – 10 (alle nr.)
Sagahøyden1 – 24 (alle nr.)
Sagali1 – 51 (alle nr.)
Sagasletta1 – 7 (alle nr.)
Sagastien1 – 74 (alle nr.)
Sagatoppen1 – 12 (alle nr.)
Sagatun1 – 7 (alle nr.)
Sarves4, 10, 15-16, 21, 23-24, 26, 29, 35-36, 39-41, 43, 45-46, 55, 65, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 99, 101, 111, 113, 117, 121, 129, 131, 141, 143, 147, 153, 157, 161, 163, 175, 177, 181, 183, 187, 197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219
Saunaveien1 – 13 (alle nr.)
Seterdalen8 – 23 (alle nr.)
Seterveien1 – 22 (alle nr.)
Sisuveien2 – 38 (alle nr.)
Skomakerberget2 – 55 (alle nr.)
Skomakerholtet3 – 20 (alle nr.)
Solbakkveien1 – 14 (alle nr.)
Soupas1 – 60 (alle nr.)
Stillaveien2 – 85 (alle nr.)
Storvannet6 – 26 (alle nr.)
Sønvismoen6 – 106 (alle nr.)
Sønvisskogen5 – 20 (alle nr.)
Sørelvdalen1 – 44 (alle nr.)
Teglbakken1 – 33 (alle nr.)
Transfarelvmoen4 – 84 (alle nr.)
Transfarelvveien2 – 18 (alle nr.)
Turelv4 – 30 (alle nr.)
Tverrelvdalsveien4 – 145 (alle nr.)
Tørrfossbakken1 – 10 (alle nr.)
Tørrfossen1 – 6 (alle nr.)
Tørrfossmoen1 – 10 (alle nr.)
Utsikten1 – 40 (alle nr.)
Østerelvdalen1 – 35 (alle nr.)
Øvre Mannsverk1 – 20 (alle nr.)

ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: