9730 KARASJOK

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 9730 KARASJOK er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 9730 Karasjok ligg i Karasjok kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

  • 69.47190 25.51120
  • 69° 28′ 18″ N   25° 30′ 40″ A
  • UTM: 35W 441740 7707691

Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 19.02.2020. Meld frå om feil.

Det er 1804 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Karasjok kommune , eller i heile Troms og Finnmark.

Kor mange har postadresse 9730 Karasjok?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
03.11.2001 2858
01.01.2007 2872
01.11.2007 2101
01.01.2009 2784
01.11.2009 1999
01.01.2010 2788
01.11.2010 1977
01.01.2011 2768
01.01.2012 2760
01.01.2017 2690
01.01.2018 2698

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

9730 KARASJOK: Gate-/veg-adresse
Áhpemohkki 82 – 88 (alle nr.)
Áibmejohka 1 (alle nr.)
Ájaluodda 1 – 34 (alle nr.)
Ájonjárga 19 – 105 (alle nr.)
Ájotluoppal 1 (alle nr.)
Anárjohgeaidnu 1 – 3330 (alle nr.)
Ánnešjohka 1 (alle nr.)
Aškkasjohka 1 – 2 (alle nr.)
Ássebákti 2 – 112 (alle nr.)
Ástejohka 1 – 2 (alle nr.)
Ávjovárgeaidnu 1 – 3858 (alle nr.)
Badjenjárga 27 – 96 (alle nr.)
Báhkiljohka 1 – 80 (alle nr.)
Báhkiljohnjárga 3 – 94 (alle nr.)
Báišvuomegeahci 1 (alle nr.)
Bajitgorži 32 – 260 (alle nr.)
Báltto Sámmol geaidnu 1 – 17 (alle nr.)
Barta 40 – 43 (alle nr.)
Basevuovdi 116 – 134 (alle nr.)
Beahcevárdievvá 1 – 149 (alle nr.)
Beaivvašgieddi 1 – 5 (alle nr.)
Bieskkángeaidnu 1 – 1882 (alle nr.)
Bigan Ovllá geaidnu 3 – 18 (alle nr.)
Biret Sámmol báiki 1 (alle nr.)
Borjjasnjárga 1 – 43 (alle nr.)
Buollánnjárga 40 – 119 (alle nr.)
Cáskinčohkka 1 (alle nr.)
Cáskinjeaggi 1 (alle nr.)
Čoallejárnjárga 183 – 333 (alle nr.)
Čoavddatmohkki 44 – 127 (alle nr.)
Čuvgesnjárga 90 – 225 (alle nr.)
Dákteroavvi 1 – 2 (alle nr.)
Dálabohki 1 – 4 (alle nr.)
Davit Ássuorgi 1 (alle nr.)
Deanugeaidnu 2 – 6431 (alle nr.)
Doaresdievvá 2 – 72 (alle nr.)
Fárpenjárga 27 – 52 (alle nr.)
Fitnodatgeaidnu 1 – 84 (alle nr.)
Gáhtajohka 16 – 104 (alle nr.)
Gámehisnjárga 10 – 44 (alle nr.)
Gárdin 1 – 4 (alle nr.)
Gárduidája 1 (alle nr.)
Gárgoš 2 – 14 (alle nr.)
Gásadat 1 – 5 (alle nr.)
Gaskavuovdi 1 – 57 (alle nr.)
Gavdnjavuotna 1 – 3 (alle nr.)
Geaimmejávri 1 – 2 (alle nr.)
Gieddeluoppal 3 – 59 (alle nr.)
Girkogeaidnu 1 – 6 (alle nr.)
Gollebáiki 1 (alle nr.)
Gorvá 365 (alle nr.)
Gussanjárga 31 – 32 (alle nr.)
Háldenjárga 23 – 52 (alle nr.)
Heargedievvá 1 – 21 (alle nr.)
Heastajohka 1 – 2 (alle nr.)
Holganjárga 13 – 221 (alle nr.)
Iccemihásnjárga 33 (alle nr.)
Iškoras 1085 – 1128 (alle nr.)
Iŧkkonjárga 3 – 98 (alle nr.)
Ivvar Ivvár geavli 1 – 59 (alle nr.)
Jávrebainjárga 26 – 42 (alle nr.)
Jeaggeluodda 1 – 68 (alle nr.)
Jeagilvármáđii 1 – 54 (alle nr.)
Jorbajeakkáš 10 – 43 (alle nr.)
Jorrenjárga 91 – 97 (alle nr.)
Juhána Rásttoš geaidnu 2 – 83 (alle nr.)
Juolgelanjohka 1 (alle nr.)
Láttošluohkká 3 – 42 (alle nr.)
Láttotnjárga 51 – 83 (alle nr.)
Láŧevuovdi 2 – 41 (alle nr.)
Leavdnjavuohppi 1 (alle nr.)
Leavnnjageaidnu 1 – 2619 (alle nr.)
Likčavuotna 1 (alle nr.)
Luossajávri 1 – 2 (alle nr.)
Luovvenjárga 1 – 5 (alle nr.)
Máđiijárbálggis 1 – 35 (alle nr.)
Máilejávri 1 (alle nr.)
Máilevađajeaggi 1 (alle nr.)
Mánnevárnjárga 41 – 154 (alle nr.)
Mari Boine geaidnu 1 – 22 (alle nr.)
Markangeaidnu 1 – 46 (alle nr.)
Máttit Ássuorgi 1 (alle nr.)
Máttit Njoammeljohka 1 (alle nr.)
Mielkegoatnil 1 – 4 (alle nr.)
Mollešjohka 1 (alle nr.)
Muoŧkkenjárga 45 – 114 (alle nr.)
Muvraaláš 1 (alle nr.)
Nállogoatduottar 1 (alle nr.)
Niitonjárgeaidnu 1 – 140 (alle nr.)
Niittošjohka 1 – 74 (alle nr.)
Njáhkájávri 1 – 22 (alle nr.)
Njálbmeguoika 1 – 6 (alle nr.)
Noaidat 1 – 2 (alle nr.)
Nuorrojávri 1 (alle nr.)
Oalgejotguolbba 1 – 26 (alle nr.)
Oalgevárluodda 1 – 35 (alle nr.)
Oalgevárri 27 – 175 (alle nr.)
Piera Biret geaidnu 1 – 8 (alle nr.)
Ráđđeviessogeaidnu 1 – 8 (alle nr.)
Rahángurra 2 – 12 (alle nr.)
Ráidenjárga 51 – 90 (alle nr.)
Rávdojohka 1 – 133 (alle nr.)
Rávdojohnjárga 15 – 41 (alle nr.)
Rávotjohka 1 (alle nr.)
Riidonjárga 14 – 74 (alle nr.)
Rissečohkka 1 (alle nr.)
Rivkkároggi 1 (alle nr.)
Ruovdebávttesavu 1 – 2 (alle nr.)
Ruovttotjohka 11 – 61 (alle nr.)
Ruvvárri 1 (alle nr.)
Sáđejohnjálbmi 1 – 7 (alle nr.)
Sáttojogaš 25 – 53 (alle nr.)
Sávkadasmáđii 3 – 176 (alle nr.)
Skáiddejávri 1 (alle nr.)
Skuvllaluodda 1 – 69 (alle nr.)
Sohpparváđđa 1 – 13 (alle nr.)
Spiinniidgieddi 13 – 36 (alle nr.)
Stiippanávži 1 – 2 (alle nr.)
Stuorrageađgi 1 – 16 (alle nr.)
Stuorraluohkká 1 – 39 (alle nr.)
Šuolggajohnjálbmi 477 – 980 (alle nr.)
Suomageaidnu 1 – 1740 (alle nr.)
Šuoššjávri 32 – 231 (alle nr.)
Vájamohkenjárga 46 – 104 (alle nr.)
Váljohka 4 – 25 (alle nr.)
Váljohsuolu 5 – 42 (alle nr.)
Vei3430 1 (alle nr.)
Vullošguolbba 1 – 34 (alle nr.)
Vullošnjárga 59 – 68 (alle nr.)
Vuolddáhatvielti 1 – 50 (alle nr.)
Vuolit Mollešjohka 1 – 5 (alle nr.)
Vuollesainjárga 122 (alle nr.)
Vuollošjohka 1 – 5 (alle nr.)

Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.

Neste postnummer

Førre postnummer: