9730 KARASJOK

Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 9730 KARASJOK er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.

Postnummeret 9730 Karasjok ligg i Karasjok kommune, Troms og Finnmark.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.

Lengde- og breiddegrad:

Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.

Det er 1804 vegadresser knytt til postnummeret.

Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018

Sjå liste over alle postnummer i Karasjok kommune , eller i heile Troms og Finnmark.

Kor mange har postadresse 9730 Karasjok?
Dato Folkeregistrerte Skatteytarar
01.01.1996 2789
01.01.1997 2866
01.01.1998 2856
01.01.2000 2900
01.01.2001 2877
03.11.2001 2858
01.01.2002 2851
01.01.2003 2844
01.01.2004 2865
01.01.2005 2876
01.01.2006 2888
01.01.2007 2872
01.11.2007 2101
01.01.2008 2865
01.01.2009 2784
01.11.2009 1999
01.01.2010 2788
01.11.2010 1977
01.01.2011 2768
01.01.2012 2760
01.01.2013 2718
01.01.2014 2694
01.01.2015 2697
01.01.2016 2657
01.01.2017 2690
01.01.2018 2698
01.01.2019 2670
01.01.2020 2625
01.01.2021 1093
01.01.2022 1060

Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.

Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.

Neste postnummer

Førre postnummer:

Creative Commons License

Innhaldet på denne sida er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0.
Du kan bruke innhaldet fritt dersom du krediterer meg for det (ved lenke og namngjeving).

© Erik Bolstad, 2009-2024


Thu, 01 Feb 2024 11:24:16 – 9730-1706786656
: Gate-/veg-adresse
Áhpemohkki82 – 88 (alle nr.)
Áibmejohka1 (alle nr.)
Ájaluodda1 – 34 (alle nr.)
Ájonjárga19 – 105 (alle nr.)
Ájotluoppal1 (alle nr.)
Anárjohgeaidnu1 – 3330 (alle nr.)
Ánnešjohka1 (alle nr.)
Aškkasjohka1 – 2 (alle nr.)
Ássebákti2 – 112 (alle nr.)
Ástejohka1 – 2 (alle nr.)
Ávjovárgeaidnu1 – 3858 (alle nr.)
Badjenjárga27 – 96 (alle nr.)
Báhkiljohka1 – 80 (alle nr.)
Báhkiljohnjárga3 – 94 (alle nr.)
Báišvuomegeahci1 (alle nr.)
Bajitgorži32 – 260 (alle nr.)
Báltto Sámmol geaidnu1 – 17 (alle nr.)
Barta40 – 43 (alle nr.)
Basevuovdi116 – 134 (alle nr.)
Beahcevárdievvá1 – 149 (alle nr.)
Beaivvašgieddi1 – 5 (alle nr.)
Bieskkángeaidnu1 – 1882 (alle nr.)
Bigan Ovllá geaidnu3 – 18 (alle nr.)
Biret Sámmol báiki1 (alle nr.)
Borjjasnjárga1 – 43 (alle nr.)
Buollánnjárga40 – 119 (alle nr.)
Cáskinčohkka1 (alle nr.)
Cáskinjeaggi1 (alle nr.)
Čoallejárnjárga183 – 333 (alle nr.)
Čoavddatmohkki44 – 127 (alle nr.)
Čuvgesnjárga90 – 225 (alle nr.)
Dákteroavvi1 – 2 (alle nr.)
Dálabohki1 – 4 (alle nr.)
Davit Ássuorgi1 (alle nr.)
Deanugeaidnu2 – 6431 (alle nr.)
Doaresdievvá2 – 72 (alle nr.)
Fárpenjárga27 – 52 (alle nr.)
Fitnodatgeaidnu1 – 84 (alle nr.)
Gáhtajohka16 – 104 (alle nr.)
Gámehisnjárga10 – 44 (alle nr.)
Gárdin1 – 4 (alle nr.)
Gárduidája1 (alle nr.)
Gárgoš2 – 14 (alle nr.)
Gásadat1 – 5 (alle nr.)
Gaskavuovdi1 – 57 (alle nr.)
Gavdnjavuotna1 – 3 (alle nr.)
Geaimmejávri1 – 2 (alle nr.)
Gieddeluoppal3 – 59 (alle nr.)
Girkogeaidnu1 – 6 (alle nr.)
Gollebáiki1 (alle nr.)
Gorvá365 (alle nr.)
Gussanjárga31 – 32 (alle nr.)
Háldenjárga23 – 52 (alle nr.)
Heargedievvá1 – 21 (alle nr.)
Heastajohka1 – 2 (alle nr.)
Holganjárga13 – 221 (alle nr.)
Iccemihásnjárga33 (alle nr.)
Iškoras1085 – 1128 (alle nr.)
Iŧkkonjárga3 – 98 (alle nr.)
Ivvar Ivvár geavli1 – 59 (alle nr.)
Jávrebainjárga26 – 42 (alle nr.)
Jeaggeluodda1 – 68 (alle nr.)
Jeagilvármáđii1 – 54 (alle nr.)
Jorbajeakkáš10 – 43 (alle nr.)
Jorrenjárga91 – 97 (alle nr.)
Juhána Rásttoš geaidnu2 – 83 (alle nr.)
Juolgelanjohka1 (alle nr.)
Láttošluohkká3 – 42 (alle nr.)
Láttotnjárga51 – 83 (alle nr.)
Láŧevuovdi2 – 41 (alle nr.)
Leavdnjavuohppi1 (alle nr.)
Leavnnjageaidnu1 – 2619 (alle nr.)
Likčavuotna1 (alle nr.)
Luossajávri1 – 2 (alle nr.)
Luovvenjárga1 – 5 (alle nr.)
Máđiijárbálggis1 – 35 (alle nr.)
Máilejávri1 (alle nr.)
Máilevađajeaggi1 (alle nr.)
Mánnevárnjárga41 – 154 (alle nr.)
Mari Boine geaidnu1 – 22 (alle nr.)
Markangeaidnu1 – 46 (alle nr.)
Máttit Ássuorgi1 (alle nr.)
Máttit Njoammeljohka1 (alle nr.)
Mielkegoatnil1 – 4 (alle nr.)
Mollešjohka1 (alle nr.)
Muoŧkkenjárga45 – 114 (alle nr.)
Muvraaláš1 (alle nr.)
Nállogoatduottar1 (alle nr.)
Niitonjárgeaidnu1 – 140 (alle nr.)
Niittošjohka1 – 74 (alle nr.)
Njáhkájávri1 – 22 (alle nr.)
Njálbmeguoika1 – 6 (alle nr.)
Noaidat1 – 2 (alle nr.)
Nuorrojávri1 (alle nr.)
Oalgejotguolbba1 – 26 (alle nr.)