Rygg Øvre 15
6823 SANDANE

Rygg Øvre 15, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rygg Øvre 15, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 77 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 302 SANDE
  • Valkrins: 5 Rygg
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Rygg Øvre

Rygg Øvre er ein veg i Gloppen kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 51.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rygg Øvre 1 6823 SANDANE 61.7724, 6.1273 12 / 4
Rygg Øvre 3 6823 SANDANE 61.7725, 6.1266 12 / 4
Rygg Øvre 4 6823 SANDANE 61.7721, 6.1251 12 / 99
Rygg Øvre 9 6823 SANDANE 61.7729, 6.1261 12 / 101
Rygg Øvre 15 6823 SANDANE 61.7731, 6.1254 12 / 77
Rygg Øvre 20 6823 SANDANE 61.7729, 6.1243 12 / 8
Rygg Øvre 31 6823 SANDANE 61.7739, 6.1232 12 / 2
Rygg Øvre 34 6823 SANDANE 61.7733, 6.1210 12 / 14
Rygg Øvre 50 6823 SANDANE 61.7753, 6.1210 12 / 9
Rygg Øvre 51 6823 SANDANE 61.7754, 6.1204 12 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken