Sandsvegen 70
6823 SANDANE

Sandsvegen 70, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandsvegen 70, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 63 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 302 SANDE
  • Valkrins: 5 Rygg
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Sandsvegen

Sandsvegen er ein veg i Gloppen kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 103.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandsvegen 1 6823 SANDANE 61.7847, 6.1145 15 / 102
Sandsvegen 7 6823 SANDANE 61.7846, 6.1140 15 / 31
Sandsvegen 9 6823 SANDANE 61.7847, 6.1138 15 / 19
Sandsvegen 33 6823 SANDANE 61.7834, 6.1093 15 / 91
Sandsvegen 40 6823 SANDANE 61.7820, 6.1095 15 / 97
Sandsvegen 41 6823 SANDANE 61.7829, 6.1089 15 / 34
Sandsvegen 69 6823 SANDANE 61.7853, 6.1062 15 / 35
Sandsvegen 70 6823 SANDANE 61.7837, 6.1075 15 / 63
Sandsvegen 71 6823 SANDANE 61.7838, 6.1068 15 / 36
Sandsvegen 72 6823 SANDANE 61.7834, 6.1071 15 / 64
Sandsvegen 74 6823 SANDANE 61.7831, 6.1066 15 / 65
Sandsvegen 76 6823 SANDANE 61.7828, 6.1062 15 / 66
Sandsvegen 80 6823 SANDANE 61.7825, 6.1053 15 / 68
Sandsvegen 81 6823 SANDANE 61.7826, 6.1040 15 / 62
Sandsvegen 83 6823 SANDANE 61.7828, 6.1045 15 / 61
Sandsvegen 85 6823 SANDANE 61.7830, 6.1051 15 / 60
Sandsvegen 89 6823 SANDANE 61.7834, 6.1060 15 / 58
Sandsvegen 91 6823 SANDANE 61.7837, 6.1062 15 / 57
Sandsvegen 93 6823 SANDANE 61.7837, 6.1054 15 / 56
Sandsvegen 95 6823 SANDANE 61.7835, 6.1051 15 / 55
Sandsvegen 97 6823 SANDANE 61.7833, 6.1044 15 / 54
Sandsvegen 99 6823 SANDANE 61.7831, 6.1040 15 / 53
Sandsvegen 101 6823 SANDANE 61.7828, 6.1035 15 / 40
Sandsvegen 103 6823 SANDANE 61.7826, 6.1032 15 / 52

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken