Eidsvegen 13
6823 SANDANE

Eidsvegen 13, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eidsvegen 13, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 76 i 1445
  • Grunnkrins: 110 KLEIVEDAMMEN
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Eidsvegen

Eidsvegen er ein veg i Gloppen kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 219.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eidsvegen 1 6823 SANDANE 61.7673, 6.2339 76 / 73
Eidsvegen 2 6823 SANDANE 61.7674, 6.2346 76 / 43
Eidsvegen 3 6823 SANDANE 61.7673, 6.2332 76 / 63
Eidsvegen 3B 6823 SANDANE 61.7671, 6.2329 76 / 97
Eidsvegen 4 6823 SANDANE 61.7675, 6.2352 76 / 121
Eidsvegen 5 6823 SANDANE 61.7670, 6.2336 76 / 55
Eidsvegen 6A 6823 SANDANE 61.7677, 6.2362 76 / 143
Eidsvegen 6B 6823 SANDANE 61.7676, 6.2360 76 / 143
Eidsvegen 7 6823 SANDANE 61.7668, 6.2333 76 / 68
Eidsvegen 9 6823 SANDANE 61.7665, 6.2334 76 / 52
Eidsvegen 11 6823 SANDANE 61.7662, 6.2337 76 / 95
Eidsvegen 13 6823 SANDANE 61.7659, 6.2336 76 / 76
Eidsvegen 17 6823 SANDANE 61.7657, 6.2332 76 / 114
Eidsvegen 19 6823 SANDANE 61.7660, 6.2332 76 / 72
Eidsvegen 21 6823 SANDANE 61.7659, 6.2326 76 / 71
Eidsvegen 33 6823 SANDANE 61.7649, 6.2341 76 / 90
Eidsvegen 37 6823 SANDANE 61.7644, 6.2344 76 / 3
Eidsvegen 38 6823 SANDANE 61.7645, 6.2358 76 / 3
Eidsvegen 43 6823 SANDANE 61.7638, 6.2342 76 / 145
Eidsvegen 45 6823 SANDANE 61.7640, 6.2356 76 / 58
Eidsvegen 47 6823 SANDANE 61.7638, 6.2357 76 / 58
Eidsvegen 56 6823 SANDANE 61.7627, 6.2389 76 / 2
Eidsvegen 62 6823 SANDANE 61.7602, 6.2394 76 / 1
Eidsvegen 64 6823 SANDANE 61.7602, 6.2386 76 / 1
Eidsvegen 66 6823 SANDANE 61.7601, 6.2420 76 / 33
Eidsvegen 68 6823 SANDANE 61.7568, 6.2410 76 / 1
Eidsvegen 69 6823 SANDANE 61.7628, 6.2369 76 / 5
Eidsvegen 71 6823 SANDANE 61.7625, 6.2373 76 / 5
Eidsvegen 91 6823 SANDANE 61.7625, 6.2342 76 / 6
Eidsvegen 93 6823 SANDANE 61.7627, 6.2351 76 / 6
Eidsvegen 117 6823 SANDANE 61.7628, 6.2294 76 / 34
Eidsvegen 143 6823 SANDANE 61.7632, 6.2220 77 / 14
Eidsvegen 211 6823 SANDANE 61.7652, 6.2129 77 / 15
Eidsvegen 213 6823 SANDANE 61.7653, 6.2121 77 / 698
Eidsvegen 219 6823 SANDANE 61.7652, 6.2103 77 / 655

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken