Evebøvegen 1
6823 SANDANE

Evebøvegen 1, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Evebøvegen 1, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 440 i 1445
  • Grunnkrins: 109 SANDANE SØR
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Evebøvegen

Evebøvegen er ein veg i Gloppen kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Evebøvegen 1 6823 SANDANE 61.7662, 6.2160 77 / 440
Evebøvegen 2 6823 SANDANE 61.7662, 6.2174 77 / 551
Evebøvegen 3 6823 SANDANE 61.7658, 6.2161 77 / 5
Evebøvegen 4 6823 SANDANE 61.7660, 6.2178 77 / 552
Evebøvegen 5 6823 SANDANE 61.7659, 6.2166 77 / 5
Evebøvegen 6 6823 SANDANE 61.7659, 6.2184 77 / 731
Evebøvegen 8 6823 SANDANE 61.7656, 6.2190 77 / 529
Evebøvegen 11 6823 SANDANE 61.7652, 6.2178 77 / 19
Evebøvegen 17 6823 SANDANE 61.7651, 6.2194 77 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken