Svarteskora 1
6823 SANDANE

Svarteskora 1, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svarteskora 1, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 188 i 1445
  • Grunnkrins: 108 SANDANE SENTRUM
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Svarteskora

Svarteskora er ein veg i Gloppen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svarteskora 1 6823 SANDANE 61.7766, 6.2191 74 / 188
Svarteskora 3 6823 SANDANE 61.7764, 6.2194 74 / 189
Svarteskora 5 6823 SANDANE 61.7763, 6.2198 74 / 190
Svarteskora 7 6823 SANDANE 61.7760, 6.2201 74 / 182

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken