Åsavegen 149
6823 SANDANE

Åsavegen 149, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsavegen 149, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 386 i 1445
  • Grunnkrins: 109 SANDANE SØR
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Åsavegen

Åsavegen er ein veg i Gloppen kommune med 138 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 198.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsavegen 1 6823 SANDANE 61.7729, 6.2101 77 / 668
Åsavegen 2 6823 SANDANE 61.7730, 6.2110 77 / 59
Åsavegen 3 6823 SANDANE 61.7729, 6.2092 77 / 403
Åsavegen 4 6823 SANDANE 61.7729, 6.2105 77 / 669
Åsavegen 8 6823 SANDANE 61.7720, 6.2119 77 / 450
Åsavegen 10 6823 SANDANE 61.7723, 6.2108 77 / 670
Åsavegen 14 6823 SANDANE 61.7725, 6.2091 77 / 92
Åsavegen 15 6823 SANDANE 61.7729, 6.2072 77 / 91
Åsavegen 16 6823 SANDANE 61.7727, 6.2079 77 / 140
Åsavegen 17 6823 SANDANE 61.7728, 6.2070 77 / 90
Åsavegen 18 6823 SANDANE 61.7727, 6.2082 77 / 131
Åsavegen 19 6823 SANDANE 61.7725, 1,000.0000 77 / 41
Åsavegen 20 6823 SANDANE 61.7722, 6.2098 77 / 79
Åsavegen 21 6823 SANDANE 61.7720, 6.2062 77 / 218
Åsavegen 22 6823 SANDANE 61.7723, 6.2093 77 / 80
Åsavegen 24 6823 SANDANE 61.7723, 6.2086 77 / 96
Åsavegen 26 6823 SANDANE 61.7724, 6.2079 77 / 126
Åsavegen 28 6823 SANDANE 61.7726, 6.2074 77 / 43
Åsavegen 30 6823 SANDANE 61.7720, 6.2081 77 / 137
Åsavegen 32 6823 SANDANE 61.7720, 6.2071 77 / 652
Åsavegen 34 6823 SANDANE 61.7713, 6.2078 77 / 651
Åsavegen 36 6823 SANDANE 61.7713, 6.2060 77 / 3
Åsavegen 36A 6823 SANDANE 61.7715, 6.2067 77 / 676
Åsavegen 36B 6823 SANDANE 61.7715, 6.2065 77 / 676
Åsavegen 36C 6823 SANDANE 61.7715, 6.2063 77 / 676
Åsavegen 36D 6823 SANDANE 61.7715, 6.2061 77 / 676
Åsavegen 36E 6823 SANDANE 61.7716, 6.2059 77 / 676
Åsavegen 41 6823 SANDANE 61.7721, 6.2019 77 / 20
Åsavegen 42 6823 SANDANE 61.7717, 6.2004 77 / 62
Åsavegen 43 6823 SANDANE 61.7721, 6.2008 77 / 104
Åsavegen 44 6823 SANDANE 61.7718, 6.1997 77 / 75
Åsavegen 45 6823 SANDANE 61.7721, 6.2003 77 / 94
Åsavegen 46 6823 SANDANE 61.7715, 6.1997 77 / 103
Åsavegen 47 6823 SANDANE 61.7720, 6.1993 77 / 220
Åsavegen 48 6823 SANDANE 61.7710, 6.1999 77 / 101
Åsavegen 49 6823 SANDANE 61.7717, 6.1990 77 / 61
Åsavegen 50 6823 SANDANE 61.7707, 6.2007 77 / 627
Åsavegen 51 6823 SANDANE 61.7712, 6.1992 77 / 148
Åsavegen 52 6823 SANDANE 61.7706, 6.2002 77 / 102
Åsavegen 53 6823 SANDANE 61.7704, 6.1996 77 / 138
Åsavegen 54 6823 SANDANE 61.7703, 6.2007 77 / 565
Åsavegen 55 6823 SANDANE 61.7701, 6.2003 77 / 136
Åsavegen 56 6823 SANDANE 61.7701, 6.2013 77 / 135
Åsavegen 57 6823 SANDANE 61.7699, 6.2004 77 / 691
Åsavegen 59 6823 SANDANE 61.7697, 6.2011 77 / 564
Åsavegen 61 6823 SANDANE 61.7695, 6.2015 77 / 685
Åsavegen 63 6823 SANDANE 61.7692, 6.2019 77 / 237
Åsavegen 65 6823 SANDANE 61.7690, 6.2023 77 / 250
Åsavegen 67 6823 SANDANE 61.7687, 6.2027 77 / 629
Åsavegen 72 6823 SANDANE 61.7682, 6.2052 77 / 313
Åsavegen 73 6823 SANDANE 61.7678, 6.2046 77 / 368
Åsavegen 74 6823 SANDANE 61.7680, 6.2056 77 / 338
Åsavegen 76 6823 SANDANE 61.7679, 6.2059 77 / 344
Åsavegen 78 6823 SANDANE 61.7678, 6.2061 77 / 345
Åsavegen 80 6823 SANDANE 61.7677, 6.2064 77 / 334
Åsavegen 82 6823 SANDANE 61.7676, 6.2066 77 / 339
Åsavegen 84 6823 SANDANE 61.7675, 6.2070 77 / 306
Åsavegen 86 6823 SANDANE 61.7675, 6.2072 77 / 307
Åsavegen 88 6823 SANDANE 61.7671, 6.2089 77 / 381
Åsavegen 90 6823 SANDANE 61.7669, 6.2095 77 / 371
Åsavegen 92 6823 SANDANE 61.7668, 6.2099 77 / 370
Åsavegen 94 6823 SANDANE 61.7667, 6.2138 77 / 411
Åsavegen 101 6823 SANDANE 61.7661, 6.2142 77 / 582
Åsavegen 103 6823 SANDANE 61.7663, 6.2145 77 / 581
Åsavegen 107A 6823 SANDANE 61.7664, 6.2182 77 / 697
Åsavegen 107B 6823 SANDANE 61.7663, 6.2182 77 / 697
Åsavegen 109A 6823 SANDANE 61.7662, 6.2185 77 / 697
Åsavegen 109B 6823 SANDANE 61.7662, 6.2186 77 / 697
Åsavegen 111A 6823 SANDANE 61.7661, 6.2188 77 / 697
Åsavegen 111B 6823 SANDANE 61.7661, 6.2189 77 / 697
Åsavegen 113A 6823 SANDANE 61.7660, 6.2192 77 / 697
Åsavegen 113B 6823 SANDANE 61.7660, 6.2193 77 / 697
Åsavegen 115A 6823 SANDANE 61.7662, 6.2202 77 / 728
Åsavegen 115B 6823 SANDANE 61.7661, 6.2204 77 / 728
Åsavegen 115C 6823 SANDANE 61.7662, 6.2203 77 / 728
Åsavegen 115D 6823 SANDANE 61.7662, 6.2204 77 / 728
Åsavegen 117A 6823 SANDANE 61.7662, 6.2199 77 / 728
Åsavegen 117B 6823 SANDANE 61.7662, 6.2200 77 / 728
Åsavegen 117C 6823 SANDANE 61.7663, 6.2199 77 / 728
Åsavegen 117D 6823 SANDANE 61.7663, 6.2200 77 / 728
Åsavegen 119A 6823 SANDANE 61.7664, 6.2192 77 / 699
Åsavegen 119B 6823 SANDANE 61.7663, 6.2194 77 / 699
Åsavegen 119C 6823 SANDANE 61.7664, 6.2193 77 / 699
Åsavegen 119D 6823 SANDANE 61.7663, 6.2194 77 / 699
Åsavegen 121A 6823 SANDANE 61.7665, 6.2188 77 / 696
Åsavegen 121B 6823 SANDANE 61.7664, 6.2190 77 / 696
Åsavegen 121C 6823 SANDANE 61.7665, 6.2189 77 / 696
Åsavegen 121D 6823 SANDANE 61.7665, 6.2190 77 / 696
Åsavegen 129 6823 SANDANE 61.7681, 6.2260 77 / 386
Åsavegen 130 6823 SANDANE 61.7694, 6.2246 77 / 249
Åsavegen 132 6823 SANDANE 61.7699, 6.2243 77 / 442
Åsavegen 133A 6823 SANDANE 61.7692, 6.2256 77 / 387
Åsavegen 133B 6823 SANDANE 61.7692, 6.2256 77 / 387
Åsavegen 133C 6823 SANDANE 61.7690, 6.2258 77 / 387
Åsavegen 133D 6823 SANDANE 61.7689, 6.2257 77 / 387
Åsavegen 133E 6823 SANDANE 61.7690, 6.2255 77 / 387
Åsavegen 133F 6823 SANDANE 61.7690, 6.2253 77 / 386
Åsavegen 135 6823 SANDANE 61.7687, 6.2256 77 / 386
Åsavegen 137A 6823 SANDANE 61.7686, 6.2253 77 / 386
Åsavegen 137B 6823 SANDANE 61.7685, 6.2255 77 / 386
Åsavegen 138 6823 SANDANE 61.7702, 6.2256 77 / 14
Åsavegen 139 6823 SANDANE 61.7687, 6.2259 77 / 386
Åsavegen 141 6823 SANDANE 61.7686, 6.2257 77 / 386
Åsavegen 142 6823 SANDANE 61.7705, 6.2274 77 / 14
Åsavegen 143 6823 SANDANE 61.7685, 6.2261 77 / 386
Åsavegen 144 6823 SANDANE 61.7705, 6.2279 77 / 14
Åsavegen 145 6823 SANDANE 61.7684, 6.2260 77 / 386
Åsavegen 147 6823 SANDANE 61.7684, 6.2258 77 / 386
Åsavegen 148 6823 SANDANE 61.7701, 6.2290 77 / 567
Åsavegen 149 6823 SANDANE 61.7684, 6.2263 77 / 386
Åsavegen 151 6823 SANDANE 61.7684, 6.2265 77 / 386
Åsavegen 153 6823 SANDANE 61.7686, 6.2267 77 / 387
Åsavegen 154 6823 SANDANE 61.7702, 6.2278 77 / 14
Åsavegen 155 6823 SANDANE 61.7674, 6.2283 77 / 1
Åsavegen 156 6823 SANDANE 61.7700, 6.2283 77 / 402
Åsavegen 157 6823 SANDANE 61.7677, 6.2283 77 / 1
Åsavegen 158 6823 SANDANE 61.7698, 6.2286 77 / 254
Åsavegen 159 6823 SANDANE 61.7683, 6.2298 77 / 1
Åsavegen 160 6823 SANDANE 61.7697, 6.2290 77 / 588
Åsavegen 162 6823 SANDANE 61.7694, 6.2293 77 / 352
Åsavegen 164 6823 SANDANE 61.7692, 6.2297 77 / 1
Åsavegen 166 6823 SANDANE 61.7690, 6.2301 77 / 1
Åsavegen 168 6823 SANDANE 61.7694, 6.2305 77 / 74
Åsavegen 170 6823 SANDANE 61.7696, 6.2303 77 / 300
Åsavegen 172 6823 SANDANE 61.7689, 6.2306 77 / 708
Åsavegen 174 6823 SANDANE 61.7690, 6.2307 77 / 709
Åsavegen 176 6823 SANDANE 61.7691, 6.2309 77 / 710
Åsavegen 178 6823 SANDANE 61.7691, 6.2310 77 / 711
Åsavegen 180 6823 SANDANE 61.7693, 6.2311 77 / 713
Åsavegen 182 6823 SANDANE 61.7692, 6.2312 77 / 714
Åsavegen 184 6823 SANDANE 61.7694, 6.2312 77 / 715
Åsavegen 186 6823 SANDANE 61.7693, 6.2314 77 / 716
Åsavegen 188 6823 SANDANE 61.7692, 6.2318 77 / 718
Åsavegen 190 6823 SANDANE 61.7691, 6.2317 77 / 719
Åsavegen 192 6823 SANDANE 61.7690, 6.2315 77 / 720
Åsavegen 194 6823 SANDANE 61.7689, 6.2314 77 / 721
Åsavegen 196 6823 SANDANE 61.7688, 6.2311 77 / 722
Åsavegen 198 6823 SANDANE 61.7688, 6.2309 77 / 723

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken