Firdavegen 26
6823 SANDANE

Firdavegen 26, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Firdavegen 26, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 151 i 1445
  • Grunnkrins: 108 SANDANE SENTRUM
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Firdavegen

Firdavegen er ein veg i Gloppen kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Firdavegen 9 6823 SANDANE 61.7766, 6.2174 74 / 164
Firdavegen 11 6823 SANDANE 61.7764, 6.2179 74 / 97
Firdavegen 12 6823 SANDANE 61.7768, 6.2178 74 / 96
Firdavegen 13 6823 SANDANE 61.7763, 6.2183 74 / 99
Firdavegen 14 6823 SANDANE 61.7768, 6.2178 74 / 96
Firdavegen 15 6823 SANDANE 61.7761, 6.2185 74 / 106
Firdavegen 16 6823 SANDANE 61.7766, 6.2181 74 / 104
Firdavegen 17 6823 SANDANE 61.7756, 6.2188 74 / 49
Firdavegen 19 6823 SANDANE 61.7744, 6.2211 74 / 72
Firdavegen 20 6823 SANDANE 61.7755, 6.2206 74 / 42
Firdavegen 21 6823 SANDANE 61.7739, 6.2205 74 / 72
Firdavegen 22 6823 SANDANE 61.7752, 6.2210 74 / 45
Firdavegen 24 6823 SANDANE 61.7750, 6.2212 74 / 159
Firdavegen 26 6823 SANDANE 61.7747, 6.2212 74 / 151

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken