Arnestadbakkane 19
6823 SANDANE

Arnestadbakkane 19, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Arnestadbakkane 19, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 16 i 1445
  • Grunnkrins: 303 RYGG
  • Valkrins: 5 Rygg
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Arnestadbakkane

Arnestadbakkane er ein veg i Gloppen kommune med 23 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Arnestadbakkane 1 6823 SANDANE 61.7657, 6.1668 7 / 21
Arnestadbakkane 2 6823 SANDANE 61.7655, 6.1664 7 / 31
Arnestadbakkane 3 6823 SANDANE 61.7656, 6.1672 7 / 21
Arnestadbakkane 5 6823 SANDANE 61.7657, 6.1672 7 / 21
Arnestadbakkane 7 6823 SANDANE 61.7657, 6.1670 7 / 21
Arnestadbakkane 9 6823 SANDANE 61.7658, 6.1668 7 / 21
Arnestadbakkane 14 6823 SANDANE 61.7650, 6.1671 7 / 37
Arnestadbakkane 16 6823 SANDANE 61.7651, 6.1666 7 / 36
Arnestadbakkane 19 6823 SANDANE 61.7662, 6.1660 7 / 16
Arnestadbakkane 21 6823 SANDANE 61.7656, 6.1686 7 / 21
Arnestadbakkane 23 6823 SANDANE 61.7656, 6.1684 7 / 21
Arnestadbakkane 24 6823 SANDANE 61.7645, 6.1669 7 / 40
Arnestadbakkane 25 6823 SANDANE 61.7657, 6.1682 7 / 21
Arnestadbakkane 26 6823 SANDANE 61.7646, 6.1665 7 / 41
Arnestadbakkane 27 6823 SANDANE 61.7656, 6.1682 7 / 21
Arnestadbakkane 29 6823 SANDANE 61.7656, 6.1684 7 / 21
Arnestadbakkane 31 6823 SANDANE 61.7655, 6.1686 7 / 21
Arnestadbakkane 32 6823 SANDANE 61.7651, 6.1653 7 / 44
Arnestadbakkane 33 6823 SANDANE 61.7655, 6.1692 7 / 26
Arnestadbakkane 39 6823 SANDANE 61.7653, 6.1685 7 / 21
Arnestadbakkane 41 6823 SANDANE 61.7654, 6.1683 7 / 21
Arnestadbakkane 43 6823 SANDANE 61.7655, 6.1681 7 / 21
Arnestadbakkane 45 6823 SANDANE 61.7656, 6.1679 7 / 21

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken