Gjerdavegen 19
6823 SANDANE

Gjerdavegen 19, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gjerdavegen 19, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 24 i 1445
  • Grunnkrins: 304 MARDAL
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Gjerdavegen

Gjerdavegen er ein veg i Gloppen kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gjerdavegen 19 6823 SANDANE 61.7656, 6.2013 3 / 24
Gjerdavegen 33 6823 SANDANE 61.7647, 6.2028 4 / 4
Gjerdavegen 36 6823 SANDANE 61.7648, 6.2041 4 / 2
Gjerdavegen 63 6823 SANDANE 61.7634, 6.2018 3 / 10
Gjerdavegen 80 6823 SANDANE 61.7623, 6.2002 3 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken