0
6828 HESTENESØYRA

0, 6828 HESTENESØYRA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 6828 HESTENESØYRA:

  • Postnummer: 6828 HESTENESØYRA
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 14 i 1445
  • Grunnkrins: 101 NESJANE
  • Valkrins: 5 Rygg
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

er i Gloppen kommune med 412 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 6823 SANDANE 61.7535, 6.2808 76 / 31
0 6823 SANDANE 61.7597, 6.2420 76 / 33
0 6823 SANDANE 61.7339, 6.2929 1 / 10
0 6823 SANDANE 61.7726, 6.2099 77 / 45
0 6823 SANDANE 61.7822, 6.2882 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7677, 6.1680 8 / 6
0 6823 SANDANE 61.7875, 6.2684 69 / 357
0 6823 SANDANE 61.7695, 6.2365 74 / 216
0 6823 SANDANE 61.8283, 6.1982 51 / 3
0 6823 SANDANE 61.7687, 6.2375 74 / 222
0 6823 SANDANE 61.7764, 6.1281 12 / 7
0 6823 SANDANE 61.7592, 6.1005 12 / 10
0 6823 SANDANE 61.7620, 6.2113 2 / 67
0 6823 SANDANE 61.8267, 6.1766 52 / 7
0 6823 SANDANE 61.8248, 6.1717 52 / 13
0 6823 SANDANE 61.8317, 6.0933 54 / 3
0 6823 SANDANE 61.7561, 6.0889 11 / 3
0 6823 SANDANE 61.7419, 6.1462 9 / 3
0 6823 SANDANE 61.7716, 6.1258 12 / 47
0 6823 SANDANE 61.7778, 6.1265 12 / 57
0 6823 SANDANE 61.7795, 6.1033 13 / 1
0 6823 SANDANE 61.8332, 6.2352 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.6363, 6.3697 119 / 3
0 6823 SANDANE 61.7927, 6.2456 72 / 10
0 6823 SANDANE 61.8179, 6.1167 55 / 18
0 6823 SANDANE 61.7792, 6.2878 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7525, 6.2585 76 / 24
0 6823 SANDANE 61.7525, 6.2585 76 / 50
0 6823 SANDANE 61.7766, 6.2874 77 / 14
0 6823 SANDANE 61.7683, 6.2389 74 / 228
0 6823 SANDANE 61.7270, 6.2389 2 / 1
0 6823 SANDANE 61.7562, 6.0917 12 / 1
0 6823 SANDANE 61.8085, 6.1394 58 / 18
0 6823 SANDANE 61.7775, 6.2204 69 / 364
0 6823 SANDANE 61.7775, 6.2203 69 / 364
0 6823 SANDANE 61.8328, 6.2423 59 / 14
0 6823 SANDANE 61.7589, 6.0986 12 / 65
0 6823 SANDANE 61.8326, 6.2339 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7589, 6.0993 12 / 58
0 6823 SANDANE 61.7706, 6.1311 12 / 20
0 6823 SANDANE 61.8327, 6.2327 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7448, 6.0639 12 / 63
0 6823 SANDANE 61.8297, 6.2305 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7462, 6.0650 12 / 51
0 6823 SANDANE 61.8325, 6.2257 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7467, 6.0669 12 / 66
0 6823 SANDANE 61.7987, 6.0695 15 / 24
0 6823 SANDANE 61.8334, 6.2271 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7442, 6.0633 12 / 74
0 6823 SANDANE 61.8334, 6.2281 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7675, 6.1245 11 / 13
0 6823 SANDANE 61.8335, 6.2316 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8334, 6.2334 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8341, 6.2273 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8344, 6.2289 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7846, 6.1982 69 / 339
0 6823 SANDANE 61.8340, 6.2333 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8352, 6.2353 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8353, 6.2361 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8351, 6.2370 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7557, 6.0898 12 / 1
0 6823 SANDANE 61.8104, 6.1532 59 / 26
0 6823 SANDANE 61.8354, 6.2328 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7571, 6.0887 12 / 2
0 6823 SANDANE 61.8048, 6.1577 59 / 28
0 6823 SANDANE 61.8354, 6.2343 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.7557, 6.0918 12 / 8
0 6823 SANDANE 61.8344, 6.2369 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8320, 6.2350 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8320, 6.2313 51 / 11
0 6823 SANDANE 61.8073, 6.1847 62 / 4
0 6823 SANDANE 61.7831, 6.1966 69 / 356
0 6823 SANDANE 61.8297, 6.2033 52 / 8
0 6823 SANDANE 61.7823, 6.1165 15 / 86
0 6823 SANDANE 61.7681, 6.2389 74 / 229
0 6823 SANDANE 61.8310, 6.2376 55 / 5
0 6823 SANDANE 61.8311, 6.2382 55 / 7
0 6823 SANDANE 61.8314, 6.2377 55 / 22
0 6823 SANDANE 61.7389, 6.2261 3 / 1
0 6823 SANDANE 61.7832, 6.1976 69 / 359
0 6823 SANDANE 61.7994, 6.1819 62 / 2
0 6823 SANDANE 61.8117, 6.1325 58 / 21
0 6823 SANDANE 61.8085, 6.1444 59 / 34
0 6823 SANDANE 61.7684, 6.2380 74 / 226
0 6823 SANDANE 61.8087, 6.1446 59 / 53
0 6823 SANDANE 61.8049, 6.1969 63 / 6
0 6823 SANDANE 61.7650, 6.2039 4 / 2
0 6823 SANDANE 61.8023, 6.1543 64 / 8
0 6823 SANDANE 61.8126, 6.1801 64 / 10
0 6823 SANDANE 61.6715, 6.3787 121 / 12
0 6823 SANDANE 61.7997, 6.2010 67 / 23
0 6823 SANDANE 61.7998, 6.2026 67 / 25
0 6823 SANDANE 61.7851, 6.2571 66 / 4
0 6823 SANDANE 61.8003, 6.1991 68 / 13
0 6823 SANDANE 61.7788, 6.2849 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.8140, 6.1404 58 / 14
0 6823 SANDANE 61.7801, 6.2852 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7788, 6.2860 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7792, 6.2864 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7803, 6.2847 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7799, 6.2843 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7800, 6.2869 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7796, 6.2867 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7789, 6.2876 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7792, 6.2889 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7798, 6.2892 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7805, 6.2874 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7804, 6.2860 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.6785, 6.3749 123 / 2
0 6823 SANDANE 61.7810, 6.2846 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7334, 6.2928 1 / 8
0 6823 SANDANE 61.7812, 6.2888 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.7249, 6.2348 3 / 1
0 6823 SANDANE 61.7696, 6.2370 74 / 215
0 6823 SANDANE 61.7798, 6.2877 69 / 1
0 6823 SANDANE 61.8167, 6.1561 58 / 31
0 6823 SANDANE 61.7799, 6.2111 69 / 32
0 6823 SANDANE 61.7248, 6.2326 3 / 1
0 6823 SANDANE 61.7249, 6.2357 3 / 8
0 6823 SANDANE 61.7865, 6.2682 69 / 161
0 6823 SANDANE 61.7477, 6.2673 1 / 1
0 6823 SANDANE 61.7889, 6.1798 67 / 9
0 6823 SANDANE 61.7853, 6.2656 69 / 172
0 6823 SANDANE 61.7866, 6.2721 69 / 208
0 6823 SANDANE 61.7444, 6.2782 1 / 2
0 6823 SANDANE 61.7332, 6.1773 5 / 39
0 6823 SANDANE 61.7859, 6.2673 69 / 135
0 6823 SANDANE 61.7776, 6.2653 74 / 5
0 6823 SANDANE 61.7711, 6.2330 74 / 18
0 6823 SANDANE 61.7634, 6.1822 6 / 2
0 6823 SANDANE 61.7712, 6.2325 74 / 78
0 6823 SANDANE 61.7762, 6.2191 74 / 81
0 6823 SANDANE 61.7657, 6.1684 7 / 21
0 6823 SANDANE 61.7728, 6.2207 74 / 152
0 6823 SANDANE 61.7654, 6.1681 7 / 21
0 6823 SANDANE 61.7355, 6.1580 8 / 8
0 6823 SANDANE 61.7772, 6.1150 12 / 9
0 6823 SANDANE 61.6689, 6.3792 121 / 7
0 6823 SANDANE 61.7334, 6.1603 8 / 17
0 6823 SANDANE 61.7785, 6.1277 12 / 9
0 6823 SANDANE 61.8123, 6.1587 59 / 11
0 6823 SANDANE 61.7814, 6.1150 15 / 10
0 6823 SANDANE 61.6364, 6.3698 122 / 2
0 6823 SANDANE 61.7677, 6.1401 9 / 11
0 6823 SANDANE 61.7634, 6.2386 76 / 44
0 6823 SANDANE 61.7420, 6.1470 9 / 17
0 6823 SANDANE 61.7536, 6.2590 76 / 49
0 6823 SANDANE 61.7847, 6.1145 15 / 11
0 6823 SANDANE 61.6727, 6.3785 122 / 5
0 6823 SANDANE 61.7728, 6.2860 76 / 66
0 6823 SANDANE 61.7502, 6.1238 9 / 36
0 6823 SANDANE 61.7556, 6.2613 76 / 117
0 6823 SANDANE 61.6922, 6.3706 124 / 1
0 6823 SANDANE 61.7618, 6.2084 2 / 42
0 6823 SANDANE 61.7456, 6.0642 11 / 11
0 6823 SANDANE 61.7672, 6.2325 76 / 128
0 6823 SANDANE 61.7603, 6.0972 12 / 1
0 6823 SANDANE 61.7674, 6.2319 76 / 129
0 6823 SANDANE 61.6893, 6.3735 124 / 4
0 6823 SANDANE 61.7570, 6.0829 12 / 27
0 6823 SANDANE 61.7670, 6.2289 77 / 1
0 6823 SANDANE 61.6951, 6.3695 124 / 6
0 6823 SANDANE 61.7700, 6.2297 77 / 2
0 6823 SANDANE 61.7693, 6.2245 77 / 14
0 6823 SANDANE 61.7775, 6.1276 12 / 42
0 6823 SANDANE 61.7763, 6.2784 77 / 121
0 6823 SANDANE 61.7778, 6.1265 12 / 60
0 6823 SANDANE 61.7719, 6.2205 77 / 209
0 6823 SANDANE 61.7788, 6.1271 12 / 64
0 6823 SANDANE 61.7589, 6.0993 12 / 78
0 6823 SANDANE 61.7441, 6.0630 12 / 82
0 6823 SANDANE 61.7748, 6.2883 76 / 134
0 6823 SANDANE 61.7776, 6.1024 13 / 14
0 6823 SANDANE 61.8010, 6.0638 15 / 1
0 6823 SANDANE 61.7827, 6.1033 15 / 52
0 6823 SANDANE 61.7139, 6.1729 5 / 19
0 6823 SANDANE 61.7699, 6.2390 74 / 210
0 6823 SANDANE 61.7717, 6.2288 74 / 1
0 6823 SANDANE 61.8318, 6.1771 51 / 1
0 6823 SANDANE 61.7248, 6.2362 3 / 5
0 6823 SANDANE 61.7119, 6.1760 6 / 4
0 6823 SANDANE 61.8096, 6.1474 59 / 1
0 6823 SANDANE 61.8094, 6.1468 59 / 1
0 6823 SANDANE 61.7777, 6.2201 69 / 364
0 6823 SANDANE 61.8099, 6.1470 59 / 1
0 6823 SANDANE 61.7776, 6.2200 69 / 364
0 6823 SANDANE 61.8091, 6.1463 59 / 1
0 6823 SANDANE 61.8097, 6.1460 59 / 1
0 6823 SANDANE 61.8097, 6.1450 59 / 1
0 6823 SANDANE 61.7829, 6.1945 69 / 337
0 6823 SANDANE 61.8097, 6.1448 59 / 1
0 6823 SANDANE 61.8116, 6.1793 64 / 3
0 6823 SANDANE 61.7682, 6.2391 74 / 229
0 6823 SANDANE 61.7657, 6.1670 7 / 21
0 6823 SANDANE 61.7761, 6.2857 77 / 644
0 6823 SANDANE 61.7650, 6.1660 7 / 43
0 6823 SANDANE 61.8181, 6.1575 53 / 2
0 6823 SANDANE 61.7882, 6.1876 68 / 5
0 6823 SANDANE 61.7564, 6.2320 2 / 6
0 6823 SANDANE 61.7677, 6.1680 8 / 8
0 6823 SANDANE 61.7815, 6.2035 67 / 7
0 6823 SANDANE 61.7689, 6.2372 74 / 219
0 6823 SANDANE 61.7912, 6.1940 68 / 4
0 6823 SANDANE 61.7999, 6.2005 68 / 8
0 6823 SANDANE 61.7679, 6.1502 9 / 7
0 6823 SANDANE 61.7496, 6.1246 9 / 7
0 6826 BYRKJELO 61.7110, 6.5184 109 / 3
0 6826 BYRKJELO 61.7438, 6.5888 96 / 8
0 6826 BYRKJELO 61.7438, 6.4623 86 / 1
0 6826 BYRKJELO 61.7169, 6.5273 105 / 7
0 6826 BYRKJELO 61.7408, 6.4651 87 / 5
0 6826 BYRKJELO 61.7238, 6.5253 105 / 8
0 6826 BYRKJELO 61.6664, 6.5538 108 / 12
0 6826 BYRKJELO 61.7415, 6.4791 88 / 4
0 6826 BYRKJELO 61.7233, 6.5096 110 / 1
0 6826 BYRKJELO 61.7415, 6.4793 88 / 4
0 6826 BYRKJELO 61.7439, 6.5046 92 / 1
0 6826 BYRKJELO 61.7447, 6.5562 95 / 7
0 6826 BYRKJELO 61.7627, 6.4994 90 / 26
0 6826 BYRKJELO 61.6845, 6.5380 108 / 28
0 6826 BYRKJELO 61.7412, 6.4972 91 / 1
0 6826 BYRKJELO 61.7597, 6.5069 91 / 12
0 6826 BYRKJELO 61.7390, 6.4996 91 / 3
0 6826 BYRKJELO 61.7428, 6.4996 91 / 8
0 6826 BYRKJELO 61.7445, 6.5013 92 / 5
0 6826 BYRKJELO 61.7424, 6.5909 96 / 7
0 6826 BYRKJELO 61.6877, 6.5229 108 / 4
0 6826 BYRKJELO 61.7259, 6.5230 104 / 5
0 6826 BYRKJELO 61.7187, 6.5231 105 / 3
0 6826 BYRKJELO 61.7179, 6.5281 105 / 5
0 6826 BYRKJELO 61.6966, 6.5297 107 / 10
0 6826 BYRKJELO 61.7089, 6.5177 109 / 1
0 6826 BYRKJELO 61.6906, 6.5268 108 / 1
0 6826 BYRKJELO 61.6911, 6.5249 108 / 18
0 6826 BYRKJELO 61.7084, 6.5214 109 / 6
0 6826 BYRKJELO 61.7273, 6.4885 111 / 4
0 6826 BYRKJELO 61.7453, 6.5499 94 / 1
0 6826 BYRKJELO 61.7366, 6.4844 103 / 5
0 6826 BYRKJELO 61.7582, 6.4976 90 / 33
0 6826 BYRKJELO 61.7401, 6.5841 96 / 10
0 6826 BYRKJELO 61.7599, 6.4996 90 / 8
0 6826 BYRKJELO 61.7623, 6.4997 90 / 9
0 6826 BYRKJELO 61.7622, 6.5007 90 / 10
0 6826 BYRKJELO 61.7624, 6.5001 90 / 12
0 6826 BYRKJELO 61.7620, 6.4991 90 / 13
0 6826 BYRKJELO 61.7618, 6.5003 90 / 14
0 6826 BYRKJELO 61.7614, 6.4997 90 / 15
0 6826 BYRKJELO 61.7602, 6.4986 90 / 16
0 6826 BYRKJELO 61.7589, 6.5058 91 / 13
0 6826 BYRKJELO 61.7601, 6.4991 90 / 17
0 6826 BYRKJELO 61.7601, 6.4998 90 / 18
0 6826 BYRKJELO 61.7590, 6.4995 90 / 19
0 6826 BYRKJELO 61.7586, 6.4989 90 / 22
0 6826 BYRKJELO 61.7595, 6.4999 90 / 23
0 6826 BYRKJELO 61.7598, 6.4983 90 / 24
0 6826 BYRKJELO 61.7603, 6.4999 90 / 25
0 6826 BYRKJELO 61.7599, 6.4989 90 / 27
0 6826 BYRKJELO 61.7609, 6.5041 90 / 28
0 6826 BYRKJELO 61.7606, 6.4991 90 / 30
0 6826 BYRKJELO 61.7613, 6.4987 90 / 31
0 6826 BYRKJELO 61.7603, 6.5052 90 / 34
0 6826 BYRKJELO 61.7602, 6.5056 90 / 35
0 6826 BYRKJELO 61.7606, 6.5044 90 / 36
0 6826 BYRKJELO 61.7596, 6.5055 90 / 37
0 6826 BYRKJELO 61.7610, 6.5037 90 / 43
0 6826 BYRKJELO 61.7616, 6.4989 90 / 44
0 6826 BYRKJELO 61.7328, 6.5049 92 / 30
0 6826 BYRKJELO 61.7396, 6.5185 93 / 5
0 6826 BYRKJELO 61.7419, 6.5537 94 / 5
0 6827 BREIM 61.7443, 6.4148 82 / 1
0 6827 BREIM 61.7653, 6.4253 82 / 4
0 6827 BREIM 61.7624, 6.4334 83 / 1
0 6827 BREIM 61.7424, 6.4258 83 / 6
0 6827 BREIM 61.7314, 6.4080 100 / 51
0 6827 BREIM 61.7408, 6.4416 84 / 2
0 6827 BREIM 61.7364, 6.4270 101 / 4
0 6827 BREIM 61.6769, 6.4526 117 / 2
0 6827 BREIM 61.6782, 6.4516 118 / 14
0 6827 BREIM 61.6796, 6.4515 118 / 17
0 6827 BREIM 61.7642, 6.3904 81 / 31
0 6827 BREIM 61.7460, 6.3869 99 / 119
0 6827 BREIM 61.7352, 6.4505 102 / 3
0 6827 BREIM 61.7352, 6.4507 102 / 3
0 6827 BREIM 61.7392, 6.3959 99 / 27
0 6827 BREIM 61.7338, 6.4272 114 / 22
0 6827 BREIM 61.7502, 6.3542 78 / 1
0 6827 BREIM 61.7328, 6.4201 114 / 11
0 6827 BREIM 61.7298, 6.4552 113 / 2
0 6827 BREIM 61.6769, 6.4527 117 / 2
0 6827 BREIM 61.7505, 6.3570 78 / 1
0 6827 BREIM 61.7690, 6.3529 79 / 15
0 6827 BREIM 61.7599, 6.3795 80 / 20
0 6827 BREIM 61.7449, 6.4085 81 / 18
0 6827 BREIM 61.7599, 6.4090 82 / 11
0 6827 BREIM 61.7651, 6.4247 82 / 15
0 6827 BREIM 61.7581, 6.4250 83 / 10
0 6827 BREIM 61.7588, 6.4329 83 / 12
0 6827 BREIM 61.7588, 6.4313 83 / 13
0 6827 BREIM 61.7554, 6.4446 85 / 9
0 6827 BREIM 61.7606, 6.4353 85 / 10
0 6827 BREIM 61.7606, 6.4612 86 / 3
0 6827 BREIM 61.7372, 6.4087 100 / 3
0 6827 BREIM 61.7632, 6.4059 81 / 32
0 6827 BREIM 61.7504, 6.3618 79 / 14
0 6827 BREIM 61.7533, 6.3696 79 / 1
0 6827 BREIM 61.7441, 6.4070 81 / 4
0 6828 HESTENESØYRA 61.8567, 5.8889 38 / 3
0 6828 HESTENESØYRA 61.8233, 6.0315 31 / 56
0 6828 HESTENESØYRA 61.8342, 5.9795 35 / 1
0 6828 HESTENESØYRA 61.8338, 5.9796 35 / 3
0 6828 HESTENESØYRA 61.8343, 5.9814 35 / 10
0 6828 HESTENESØYRA 61.8468, 5.9812 36 / 1
0 6828 HESTENESØYRA 61.8475, 5.9807 36 / 2
0 6828 HESTENESØYRA 61.8549, 5.9282 37 / 1
0 6828 HESTENESØYRA 61.8551, 5.9288 37 / 2
0 6828 HESTENESØYRA 61.8546, 5.8731 38 / 1
0 6828 HESTENESØYRA 61.8552, 5.8678 38 / 5
0 6828 HESTENESØYRA 61.8331, 5.9794 35 / 2
0 6828 HESTENESØYRA 61.8233, 6.0353 31 / 35
0 6828 HESTENESØYRA 61.8311, 6.0098 32 / 14
0 6828 HESTENESØYRA 61.8318, 6.0440 29 / 7
0 6828 HESTENESØYRA 61.8545, 5.8712 38 / 10
0 6828 HESTENESØYRA 61.8334, 5.9798 35 / 11
0 6828 HESTENESØYRA 61.8554, 5.8774 38 / 11
0 6828 HESTENESØYRA 61.8558, 5.8631 38 / 12
0 6828 HESTENESØYRA 61.8242, 6.0345 31 / 57
0 6828 HESTENESØYRA 61.8550, 5.9279 37 / 2
0 6828 HESTENESØYRA 61.8233, 6.0329 31 / 3
0 6828 HESTENESØYRA 61.8238, 6.0336 31 / 4
0 6829 HYEN 61.6186, 5.6470 25 / 7
0 6829 HYEN 61.6185, 5.6489 25 / 60
0 6829 HYEN 61.6178, 5.6517 25 / 7
0 6829 HYEN 61.6182, 5.6517 25 / 7
0 6829 HYEN 61.6177, 5.6503 25 / 31
0 6829 HYEN 61.6352, 5.7274 25 / 32
0 6829 HYEN 61.6665, 5.8754 21 / 1
0 6829 HYEN 61.6666, 5.7856 26 / 1
0 6829 HYEN 61.6672, 5.7867 26 / 1
0 6829 HYEN 61.6667, 5.7814 26 / 12
0 6829 HYEN 61.6668, 5.7865 26 / 13
0 6829 HYEN 61.6666, 5.7852 26 / 14
0 6829 HYEN 61.6671, 5.7874 26 / 15
0 6829 HYEN 61.6147, 5.6781 25 / 45
0 6829 HYEN 61.6666, 5.7844 26 / 16
0 6829 HYEN 61.6750, 5.7833 23 / 24
0 6829 HYEN 61.6669, 5.7871 26 / 17
0 6829 HYEN 61.6667, 5.7830 26 / 18
0 6829 HYEN 61.6667, 5.7838 26 / 19
0 6829 HYEN 61.6594, 5.7904 26 / 22
0 6829 HYEN 61.7086, 5.7922 27 / 20
0 6829 HYEN 61.7085, 5.8024 27 / 27
0 6829 HYEN 61.7395, 5.9184 28 / 39
0 6829 HYEN 61.6668, 6.0680 19 / 48
0 6829 HYEN 61.6666, 6.0640 19 / 15
0 6829 HYEN 61.6391, 5.7130 25 / 46
0 6829 HYEN 61.6390, 5.7125 25 / 48
0 6829 HYEN 61.6677, 6.0621 19 / 31
0 6829 HYEN 61.6659, 5.8724 21 / 1
0 6829 HYEN 61.6663, 6.0689 19 / 47
0 6829 HYEN 61.6187, 5.6481 25 / 63
0 6829 HYEN 61.6658, 6.0611 19 / 30
0 6829 HYEN 61.7363, 5.9149 28 / 54
0 6829 HYEN 61.6510, 6.0161 17 / 14
0 6829 HYEN 61.6500, 6.0191 17 / 15
0 6829 HYEN 61.6762, 6.0558 19 / 41
0 6829 HYEN 61.6501, 6.0167 17 / 16
0 6829 HYEN 61.6506, 6.0139 17 / 17
0 6829 HYEN 61.6655, 6.0647 19 / 37
0 6829 HYEN 61.6914, 5.8213 22 / 24
0 6829 HYEN 61.6880, 5.9246 18 / 14
0 6829 HYEN 61.6674, 6.0657 19 / 19
0 6829 HYEN 61.6740, 6.0572 19 / 62
0 6829 HYEN 61.6744, 6.0571 19 / 63
0 6829 HYEN 61.6669, 6.0658 19 / 25
0 6829 HYEN 61.6661, 6.0659 19 / 35
0 6829 HYEN 61.6659, 6.0653 19 / 36
0 6829 HYEN 61.6659, 5.8734 21 / 1
0 6829 HYEN 61.6666, 5.8722 21 / 1
0 6829 HYEN 61.6499, 6.0145 17 / 22
0 6829 HYEN 61.6663, 6.0653 19 / 34
0 6829 HYEN 61.7477, 5.9488 16 / 1
0 6829 HYEN 61.6677, 5.7878 23 / 26
0 6829 HYEN 61.6308, 5.7188 25 / 15
0 6829 HYEN 61.6729, 5.8683 21 / 2
0 6829 HYEN 61.6182, 5.6470 25 / 7
0 6829 HYEN 61.6674, 5.7828 26 / 26
0 6829 HYEN 61.6290, 5.8610 24 / 3
0 6829 HYEN 61.6185, 1,000.0000 25 / 62
0 6829 HYEN 61.6339, 5.7148 25 / 5
0 6829 HYEN 61.6384, 5.7078 25 / 7
0 6829 HYEN 61.7367, 5.9179 28 / 66
0 6829 HYEN 61.7056, 5.8069 27 / 18
0 6829 HYEN 61.7020, 5.8034 27 / 3
0 6829 HYEN 61.7393, 5.9193 28 / 1
0 6829 HYEN 61.6527, 6.0096 17 / 12
0 6829 HYEN 61.6517, 6.0129 17 / 21
0 6829 HYEN 61.6176, 5.6510 25 / 57
0 6829 HYEN 61.6659, 6.0644 19 / 39
0 6829 HYEN 61.6880, 5.9246 18 / 11
0 6829 HYEN 61.6576, 6.0443 19 / 1
0 6829 HYEN 61.6726, 6.0559 19 / 8
0 6829 HYEN 61.6671, 6.0637 19 / 13
0 6829 HYEN 61.6656, 6.0582 19 / 14
0 6829 HYEN 61.6659, 6.0603 19 / 16
0 6829 HYEN 61.6661, 6.0593 19 / 17
0 6829 HYEN 61.6670, 6.0651 19 / 18
0 6829 HYEN 61.6668, 6.0669 19 / 20
0 6829 HYEN 61.6673, 5.7881 23 / 5
0 6829 HYEN 61.6679, 5.7865 23 / 5
0 6829 HYEN 61.6179, 5.6484 25 / 7
0 6829 HYEN 61.6182, 5.6493 25 / 61
0 6829 HYEN 61.6182, 5.6483 25 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken