Svingane 87
6823 SANDANE

Svingane 87, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svingane 87, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 8 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 103 VEREIDE
  • Valkrins: 3 Nordstranda
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Svingane

Svingane er ein veg i Gloppen kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 87.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svingane 9 6823 SANDANE 61.8049, 6.1492 59 / 43
Svingane 10 6823 SANDANE 61.8051, 6.1479 59 / 91
Svingane 38 6823 SANDANE 61.8056, 6.1484 59 / 42
Svingane 62 6823 SANDANE 61.8059, 6.1492 59 / 69
Svingane 87 6823 SANDANE 61.8070, 6.1518 59 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken