Kleivedammen 23
6823 SANDANE

Kleivedammen 23, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kleivedammen 23, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 61 i 1445
  • Grunnkrins: 110 KLEIVEDAMMEN
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Kleivedammen

Kleivedammen er ein veg i Gloppen kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kleivedammen 1A 6823 SANDANE 61.7706, 6.2322 77 / 65
Kleivedammen 1B 6823 SANDANE 61.7701, 6.2315 77 / 666
Kleivedammen 1C 6823 SANDANE 61.7701, 6.2314 77 / 666
Kleivedammen 1D 6823 SANDANE 61.7702, 6.2317 77 / 666
Kleivedammen 1E 6823 SANDANE 61.7702, 6.2317 77 / 666
Kleivedammen 1F 6823 SANDANE 61.7702, 6.2316 77 / 666
Kleivedammen 1G 6823 SANDANE 61.7702, 6.2316 77 / 666
Kleivedammen 1H 6823 SANDANE 61.7703, 6.2318 77 / 666
Kleivedammen 1I 6823 SANDANE 61.7703, 6.2318 77 / 666
Kleivedammen 2 6823 SANDANE 61.7707, 6.2329 77 / 67
Kleivedammen 3 6823 SANDANE 61.7700, 6.2312 77 / 66
Kleivedammen 5 6823 SANDANE 61.7699, 6.2320 77 / 97
Kleivedammen 7 6823 SANDANE 61.7704, 6.2325 77 / 93
Kleivedammen 8 6823 SANDANE 61.7697, 6.2336 77 / 84
Kleivedammen 9 6823 SANDANE 61.7704, 6.2325 77 / 93
Kleivedammen 10 6823 SANDANE 61.7693, 6.2339 77 / 23
Kleivedammen 11 6823 SANDANE 61.7698, 6.2326 77 / 1
Kleivedammen 12 6823 SANDANE 61.7691, 6.2340 77 / 336
Kleivedammen 13 6823 SANDANE 61.7693, 6.2329 77 / 115
Kleivedammen 14 6823 SANDANE 61.7690, 6.2346 76 / 89
Kleivedammen 15 6823 SANDANE 61.7691, 6.2327 77 / 574
Kleivedammen 16 6823 SANDANE 61.7687, 6.2343 76 / 13
Kleivedammen 17 6823 SANDANE 61.7689, 6.2333 77 / 105
Kleivedammen 18 6823 SANDANE 61.7683, 6.2346 76 / 47
Kleivedammen 19 6823 SANDANE 61.7687, 6.2334 76 / 60
Kleivedammen 20 6823 SANDANE 61.7681, 6.2351 76 / 67
Kleivedammen 21 6823 SANDANE 61.7685, 6.2335 76 / 118
Kleivedammen 23 6823 SANDANE 61.7681, 6.2336 76 / 61
Kleivedammen 25 6823 SANDANE 61.7679, 6.2337 76 / 92
Kleivedammen 27 6823 SANDANE 61.7677, 6.2339 76 / 62

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken