Teina 1
6823 SANDANE

Teina 1, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Teina 1, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 126 i 1445
  • Grunnkrins: 108 SANDANE SENTRUM
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Teina

Teina er ein veg i Gloppen kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Teina 1 6823 SANDANE 61.7753, 6.2173 74 / 126
Teina 2 6823 SANDANE 61.7760, 6.2170 74 / 191
Teina 3 6823 SANDANE 61.7757, 6.2173 74 / 177
Teina 4 6823 SANDANE 61.7761, 6.2175 74 / 191
Teina 5 6823 SANDANE 61.7755, 6.2178 74 / 198
Teina 7 6823 SANDANE 61.7758, 6.2182 74 / 85

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken