Fitjevegen 25
6823 SANDANE

Fitjevegen 25, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fitjevegen 25, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 6 i 1445
  • Grunnkrins: 304 MARDAL
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Fitjevegen

Fitjevegen er ein veg i Gloppen kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 250.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fitjevegen 17 6823 SANDANE 61.7638, 6.1874 5 / 3
Fitjevegen 19 6823 SANDANE 61.7638, 6.1874 5 / 3
Fitjevegen 21 6823 SANDANE 61.7633, 6.1864 5 / 19
Fitjevegen 23 6823 SANDANE 61.7636, 6.1849 6 / 6
Fitjevegen 25 6823 SANDANE 61.7644, 6.1850 6 / 6
Fitjevegen 27 6823 SANDANE 61.7651, 6.1853 5 / 24
Fitjevegen 29 6823 SANDANE 61.7635, 6.1898 5 / 1
Fitjevegen 36 6823 SANDANE 61.7629, 6.1911 5 / 4
Fitjevegen 66 6823 SANDANE 61.7602, 6.1902 3 / 2
Fitjevegen 68 6823 SANDANE 61.7600, 6.1899 3 / 2
Fitjevegen 91 6823 SANDANE 61.7583, 6.1875 5 / 62
Fitjevegen 93 6823 SANDANE 61.7584, 6.1869 5 / 61
Fitjevegen 95 6823 SANDANE 61.7586, 6.1864 5 / 63
Fitjevegen 99 6823 SANDANE 61.7588, 6.1854 5 / 65
Fitjevegen 103 6823 SANDANE 61.7578, 6.1878 5 / 5
Fitjevegen 119 6823 SANDANE 61.7563, 6.1868 5 / 5
Fitjevegen 239 6823 SANDANE 61.7468, 6.1828 5 / 67
Fitjevegen 241 6823 SANDANE 61.7473, 6.1817 5 / 50
Fitjevegen 244 6823 SANDANE 61.7458, 6.1868 6 / 2
Fitjevegen 245 6823 SANDANE 61.7465, 6.1804 5 / 54
Fitjevegen 250 6823 SANDANE 61.7439, 6.1851 4 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken