Rinden 68
6823 SANDANE

Rinden 68, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rinden 68, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 5 / 8 i 1445
  • Grunnkrins: 304 MARDAL
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Rinden

Rinden er ein veg i Gloppen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 30 til 68.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rinden 30 6823 SANDANE 61.7622, 6.1819 6 / 1
Rinden 54 6823 SANDANE 61.7610, 6.1852 5 / 19
Rinden 66 6823 SANDANE 61.7605, 6.1873 5 / 8
Rinden 68 6823 SANDANE 61.7607, 6.1878 5 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken