Liavegen 47
6823 SANDANE

Liavegen 47, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Liavegen 47, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 59 / 12 i 1445
  • Grunnkrins: 104 FØLEIDE
  • Valkrins: 3 Nordstranda
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Liavegen

Liavegen er ein veg i Gloppen kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Liavegen 8 6823 SANDANE 61.8159, 6.1603 64 / 4
Liavegen 29 6823 SANDANE 61.8123, 6.1587 59 / 38
Liavegen 31 6823 SANDANE 61.8124, 6.1593 59 / 36
Liavegen 39 6823 SANDANE 61.8118, 6.1601 59 / 6
Liavegen 41 6823 SANDANE 61.8117, 6.1605 59 / 6
Liavegen 42 6823 SANDANE 61.8131, 6.1613 59 / 12
Liavegen 47 6823 SANDANE 61.8127, 6.1616 59 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken