Ryggjavegen 12
6823 SANDANE

Ryggjavegen 12, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ryggjavegen 12, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 12 / 7 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 302 SANDE
  • Valkrins: 5 Rygg
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Ryggjavegen

Ryggjavegen er ein veg i Gloppen kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ryggjavegen 6 6823 SANDANE 61.7760, 6.1289 12 / 25
Ryggjavegen 8 6823 SANDANE 61.7760, 6.1281 12 / 25
Ryggjavegen 9 6823 SANDANE 61.7767, 6.1293 12 / 107
Ryggjavegen 10 6823 SANDANE 61.7764, 6.1281 12 / 7
Ryggjavegen 11 6823 SANDANE 61.7768, 6.1292 12 / 108
Ryggjavegen 12 6823 SANDANE 61.7764, 6.1273 12 / 7
Ryggjavegen 13 6823 SANDANE 61.7770, 6.1289 12 / 109
Ryggjavegen 15 6823 SANDANE 61.7770, 6.1288 12 / 110
Ryggjavegen 17 6823 SANDANE 61.7772, 6.1284 12 / 104
Ryggjavegen 19 6823 SANDANE 61.7772, 6.1283 12 / 103
Ryggjavegen 21 6823 SANDANE 61.7774, 6.1276 12 / 33
Ryggjavegen 23 6823 SANDANE 61.7775, 6.1275 12 / 33
Ryggjavegen 23B 6823 SANDANE 61.7775, 6.1276 12 / 33
Ryggjavegen 24 6823 SANDANE 61.7780, 6.1267 12 / 29
Ryggjavegen 25 6823 SANDANE 61.7778, 6.1272 12 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken