Askevegen 102
6823 SANDANE

Askevegen 102, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Askevegen 102, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 61 / 1 i 1445
  • Grunnkrins: 105 HAUGE
  • Valkrins: 3 Nordstranda
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Askevegen

Askevegen er ein veg i Gloppen kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 102.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Askevegen 7 6823 SANDANE 61.8006, 6.1768 62 / 3
Askevegen 28 6823 SANDANE 61.8002, 6.1739 61 / 6
Askevegen 33 6823 SANDANE 61.7998, 6.1712 61 / 2
Askevegen 58 6823 SANDANE 61.7983, 6.1741 66 / 13
Askevegen 69 6823 SANDANE 61.7992, 6.1728 61 / 4
Askevegen 100 6823 SANDANE 61.8002, 6.1686 61 / 1
Askevegen 102 6823 SANDANE 61.8000, 6.1690 61 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken