Fossevegen 34
6823 SANDANE

Fossevegen 34, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fossevegen 34, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 58 i 1445
  • Grunnkrins: 304 MARDAL
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Fossevegen

Fossevegen er ein veg i Gloppen kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fossevegen 12 6823 SANDANE 61.7636, 6.2102 2 / 38
Fossevegen 15 6823 SANDANE 61.7636, 6.2095 2 / 49
Fossevegen 24 6823 SANDANE 61.7629, 6.2084 2 / 52
Fossevegen 25 6823 SANDANE 61.7638, 6.2080 2 / 14
Fossevegen 26 6823 SANDANE 61.7628, 6.2081 2 / 53
Fossevegen 28 6823 SANDANE 61.7630, 6.2074 2 / 39
Fossevegen 31 6823 SANDANE 61.7634, 6.2072 2 / 35
Fossevegen 32 6823 SANDANE 61.7629, 6.2060 2 / 31
Fossevegen 34 6823 SANDANE 61.7626, 6.2049 2 / 58

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken