Orevegen 1
6823 SANDANE

Orevegen 1, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Orevegen 1, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 647 i 1445
  • Grunnkrins: 109 SANDANE SØR
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Orevegen

Orevegen er ein veg i Gloppen kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Orevegen 1 6823 SANDANE 61.7710, 6.2007 77 / 647
Orevegen 2 6823 SANDANE 61.7712, 6.2007 77 / 81
Orevegen 3 6823 SANDANE 61.7708, 6.2012 77 / 197
Orevegen 4 6823 SANDANE 61.7710, 6.2015 77 / 199
Orevegen 5 6823 SANDANE 61.7706, 6.2014 77 / 205
Orevegen 7 6823 SANDANE 61.7702, 6.2020 77 / 662
Orevegen 8 6823 SANDANE 61.7709, 6.2021 77 / 76
Orevegen 9 6823 SANDANE 61.7700, 6.2024 77 / 14
Orevegen 10 6823 SANDANE 61.7712, 6.2027 77 / 161
Orevegen 11 6823 SANDANE 61.7700, 6.2033 77 / 667
Orevegen 12 6823 SANDANE 61.7708, 6.2031 77 / 171
Orevegen 13 6823 SANDANE 61.7698, 6.2037 77 / 198
Orevegen 14 6823 SANDANE 61.7706, 6.2030 77 / 204
Orevegen 15 6823 SANDANE 61.7695, 6.2046 77 / 129
Orevegen 19 6823 SANDANE 61.7695, 6.2053 77 / 435

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken