Geilevegen 58
6823 SANDANE

Geilevegen 58, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Geilevegen 58, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 29 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 303 RYGG
  • Valkrins: 5 Rygg
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Geilevegen

Geilevegen er ein veg i Gloppen kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Geilevegen 3 6823 SANDANE 61.7711, 6.1270 12 / 50
Geilevegen 5 6823 SANDANE 61.7710, 6.1273 12 / 49
Geilevegen 7 6823 SANDANE 61.7708, 6.1276 12 / 40
Geilevegen 11 6823 SANDANE 61.7707, 6.1280 12 / 85
Geilevegen 14 6823 SANDANE 61.7706, 6.1295 12 / 52
Geilevegen 15 6823 SANDANE 61.7705, 6.1287 12 / 71
Geilevegen 19 6823 SANDANE 61.7703, 6.1292 12 / 38
Geilevegen 25 6823 SANDANE 61.7699, 6.1297 12 / 53
Geilevegen 32 6823 SANDANE 61.7700, 6.1319 12 / 23
Geilevegen 33 6823 SANDANE 61.7688, 6.1306 12 / 68
Geilevegen 35 6823 SANDANE 61.7689, 6.1314 12 / 44
Geilevegen 42 6823 SANDANE 61.7690, 6.1329 12 / 102
Geilevegen 43 6823 SANDANE 61.7687, 6.1325 12 / 36
Geilevegen 50 6823 SANDANE 61.7687, 6.1340 9 / 12
Geilevegen 55 6823 SANDANE 61.7683, 6.1329 9 / 21
Geilevegen 58 6823 SANDANE 61.7684, 6.1348 9 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken