Kleivane 140
6823 SANDANE

Kleivane 140, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kleivane 140, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 71 / 2 i 1445
  • Grunnkrins: 106 ØYRANE
  • Valkrins: 3 Nordstranda
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Kleivane

Kleivane er ein veg i Gloppen kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 296.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kleivane 4 6823 SANDANE 61.7900, 6.2061 70 / 7
Kleivane 25 6823 SANDANE 61.7915, 6.2069 70 / 3
Kleivane 38 6823 SANDANE 61.7933, 6.2023 67 / 29
Kleivane 43 6823 SANDANE 61.7925, 6.2043 70 / 2
Kleivane 69 6823 SANDANE 61.7918, 6.2096 70 / 1
Kleivane 71 6823 SANDANE 61.7919, 6.2099 70 / 1
Kleivane 123 6823 SANDANE 61.7937, 6.2118 71 / 4
Kleivane 140 6823 SANDANE 61.7946, 6.2099 71 / 2
Kleivane 158 6823 SANDANE 61.7946, 6.2129 71 / 2
Kleivane 175 6823 SANDANE 61.7939, 6.2159 71 / 1
Kleivane 296 6823 SANDANE 61.7904, 6.2322 72 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken