Timberstigen 15B
6823 SANDANE

Timberstigen 15B, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Timberstigen 15B, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 204 i 1445
  • Grunnkrins: 107 SANDANE NORD
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Timberstigen

Timberstigen er ein veg i Gloppen kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Timberstigen 2 6823 SANDANE 61.7822, 6.2080 69 / 53
Timberstigen 6 6823 SANDANE 61.7819, 6.2096 69 / 197
Timberstigen 7 6823 SANDANE 61.7811, 6.2106 69 / 240
Timberstigen 8 6823 SANDANE 61.7817, 6.2101 69 / 332
Timberstigen 9 6823 SANDANE 61.7809, 6.2108 69 / 211
Timberstigen 10 6823 SANDANE 61.7816, 6.2103 69 / 195
Timberstigen 11 6823 SANDANE 61.7807, 6.2108 69 / 96
Timberstigen 12 6823 SANDANE 61.7814, 6.2111 69 / 112
Timberstigen 13A 6823 SANDANE 61.7808, 6.2113 69 / 156
Timberstigen 13B 6823 SANDANE 61.7806, 6.2113 69 / 156
Timberstigen 15A 6823 SANDANE 61.7804, 6.2115 69 / 204
Timberstigen 15B 6823 SANDANE 61.7804, 6.2121 69 / 204
Timberstigen 17 6823 SANDANE 61.7801, 6.2123 69 / 114
Timberstigen 23 6823 SANDANE 61.7797, 6.2141 69 / 105
Timberstigen 25 6823 SANDANE 61.7794, 6.2146 69 / 196

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken