Jovegen 2
6823 SANDANE

Jovegen 2, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jovegen 2, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 348 i 1445
  • Grunnkrins: 107 SANDANE NORD
  • Valkrins: 3 Nordstranda
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Jovegen

Jovegen er ein veg i Gloppen kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jovegen 1 6823 SANDANE 61.7842, 6.1992 69 / 368
Jovegen 2 6823 SANDANE 61.7838, 6.1994 69 / 348
Jovegen 3 6823 SANDANE 61.7843, 6.1987 69 / 367
Jovegen 4 6823 SANDANE 61.7838, 6.1976 69 / 12
Jovegen 5 6823 SANDANE 61.7843, 6.1982 69 / 362

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken