Ågåtebakken 38
6823 SANDANE

Ågåtebakken 38, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ågåtebakken 38, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 75 i 1445
  • Grunnkrins: 304 MARDAL
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Ågåtebakken

Ågåtebakken er ein veg i Gloppen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 38 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ågåtebakken 38 6823 SANDANE 61.7609, 6.2074 2 / 75
Ågåtebakken 39 6823 SANDANE 61.7613, 6.2074 2 / 74
Ågåtebakken 44 6823 SANDANE 61.7611, 6.2065 2 / 77
Ågåtebakken 45 6823 SANDANE 61.7614, 6.2067 2 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken