Krånavegen 2
6823 SANDANE

Krånavegen 2, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Krånavegen 2, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 74 / 82 i 1445
  • Grunnkrins: 108 SANDANE SENTRUM
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Krånavegen

Krånavegen er ein veg i Gloppen kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Krånavegen 2 6823 SANDANE 61.7766, 6.2132 74 / 82
Krånavegen 3 6823 SANDANE 61.7775, 6.2140 74 / 12
Krånavegen 4 6823 SANDANE 61.7766, 6.2139 74 / 82
Krånavegen 5 6823 SANDANE 61.7776, 6.2139 74 / 12
Krånavegen 6 6823 SANDANE 61.7795, 6.2111 69 / 130
Krånavegen 7 6823 SANDANE 61.7780, 6.2143 74 / 40
Krånavegen 9 6823 SANDANE 61.7779, 6.2143 74 / 40
Krånavegen 11 6823 SANDANE 61.7780, 6.2146 74 / 40
Krånavegen 15 6823 SANDANE 61.7784, 6.2137 69 / 22
Krånavegen 19 6823 SANDANE 61.7786, 6.2143 69 / 129
Krånavegen 21 6823 SANDANE 61.7787, 6.2128 69 / 129

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken