Tjuavegen 5
6823 SANDANE

Tjuavegen 5, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tjuavegen 5, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 2 / 65 i 1445
  • Grunnkrins: 304 MARDAL
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad: Sandane

Tjuavegen

Tjuavegen er ein veg i Gloppen kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tjuavegen 5 6823 SANDANE 61.7623, 6.2114 2 / 65
Tjuavegen 7 6823 SANDANE 61.7623, 6.2107 2 / 64
Tjuavegen 9 6823 SANDANE 61.7623, 6.2099 2 / 63
Tjuavegen 11 6823 SANDANE 61.7623, 6.2092 2 / 62
Tjuavegen 13 6823 SANDANE 61.7621, 6.2088 2 / 61
Tjuavegen 15 6823 SANDANE 61.7618, 6.2084 2 / 60
Tjuavegen 16 6823 SANDANE 61.7619, 6.2106 2 / 70
Tjuavegen 17 6823 SANDANE 61.7616, 6.2079 2 / 59

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken