Eidsfossen 116
6823 SANDANE

Eidsfossen 116, 6823 SANDANE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Eidsfossen 116, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 76 / 12 i 1445
  • Grunnkrins: 111 EIDE
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Eidsfossen

Eidsfossen er ein veg i Gloppen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 21 til 116.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Eidsfossen 21 6823 SANDANE 61.7605, 6.2479 76 / 25
Eidsfossen 34 6823 SANDANE 61.7551, 6.2515 76 / 41
Eidsfossen 90 6823 SANDANE 61.7560, 6.2478 76 / 12
Eidsfossen 116 6823 SANDANE 61.7566, 6.2456 76 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken