Birkelyvegen 162
2332 ÅSVANG

Birkelyvegen 162, 2332 ÅSVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Birkelyvegen 162, 2332 ÅSVANG:

  • Postnummer: 2332 ÅSVANG
  • Gards-/bruksnummer: 281 / 10 i 0417
  • Grunnkrins: 506 FURUSET
  • Valkrins: 8 ÅSBYGDA
  • Kyrkjesogn: 3010501 Romedal
  • Tettstad:

Birkelyvegen

Birkelyvegen er ein veg i Stange kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 163.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Birkelyvegen 3 2332 ÅSVANG 60.7367, 11.3719 278 / 46
Birkelyvegen 5 2332 ÅSVANG 60.7356, 11.3714 278 / 2
Birkelyvegen 40 2332 ÅSVANG 60.7352, 11.3763 262 / 16
Birkelyvegen 42 2332 ÅSVANG 60.7339, 11.3760 262 / 24
Birkelyvegen 56 2332 ÅSVANG 60.7330, 11.3776 262 / 5
Birkelyvegen 77 2332 ÅSVANG 60.7304, 11.3752 279 / 8
Birkelyvegen 79 2332 ÅSVANG 60.7299, 11.3734 279 / 11
Birkelyvegen 81 2332 ÅSVANG 60.7299, 11.3745 279 / 6
Birkelyvegen 162 2332 ÅSVANG 60.7241, 11.3726 281 / 10
Birkelyvegen 163 2332 ÅSVANG 60.7246, 11.3716 404 / 139

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken