Vårfaret 15
2611 LILLEHAMMER

Vårfaret 15, 2611 LILLEHAMMER er ei adresse i Lillehammer.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vårfaret 15, 2611 LILLEHAMMER:

  • Postnummer: 2611 LILLEHAMMER
  • Gards-/bruksnummer: 65 / 72 i 0501 Lillehammer
  • Grunnkrins: 702 VÅRSETERGRENDA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 3070102 Søre Ål
  • Tettstad: Lillehammer

Vårfaret

Vårfaret er ein veg i Lillehammer kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vårfaret 3 2611 LILLEHAMMER 61.1060, 10.5016 65 / 263
Vårfaret 5 2611 LILLEHAMMER 61.1060, 10.5023 65 / 262
Vårfaret 9 2611 LILLEHAMMER 61.1056, 10.5030 65 / 265
Vårfaret 11 2611 LILLEHAMMER 61.1055, 10.5036 65 / 299
Vårfaret 13 2611 LILLEHAMMER 61.1057, 10.5042 65 / 300
Vårfaret 15 2611 LILLEHAMMER 61.1059, 10.5031 65 / 72
Vårfaret 16 2611 LILLEHAMMER 61.1064, 10.5034 61 / 181
Vårfaret 17 2611 LILLEHAMMER 61.1059, 10.5037 65 / 114
Vårfaret 29 2611 LILLEHAMMER 61.1063, 10.5061 65 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken