Gartnerløkka 2A
2613 LILLEHAMMER

Gartnerløkka 2A, 2613 LILLEHAMMER er ei adresse i Lillehammer.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gartnerløkka 2A, 2613 LILLEHAMMER:

  • Postnummer: 2613 LILLEHAMMER
  • Gards-/bruksnummer: 87 / 262 i 0501 Lillehammer
  • Grunnkrins: 706 HAGE
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 3070102 Søre Ål
  • Tettstad: Lillehammer

Gartnerløkka

Gartnerløkka er ein veg i Lillehammer kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gartnerløkka 1A 2613 LILLEHAMMER 61.0981, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 1B 2613 LILLEHAMMER 61.0981, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 1C 2613 LILLEHAMMER 61.0981, 10.4763 87 / 262
Gartnerløkka 1D 2613 LILLEHAMMER 61.0982, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 2A 2613 LILLEHAMMER 61.0982, 10.4763 87 / 262
Gartnerløkka 2B 2613 LILLEHAMMER 61.0982, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 2C 2613 LILLEHAMMER 61.0983, 10.4763 87 / 262
Gartnerløkka 2D 2613 LILLEHAMMER 61.0983, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 3A 2613 LILLEHAMMER 61.0984, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 3B 2613 LILLEHAMMER 61.0984, 10.4761 87 / 262
Gartnerløkka 3C 2613 LILLEHAMMER 61.0985, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 3D 2613 LILLEHAMMER 61.0985, 10.4761 87 / 262
Gartnerløkka 4A 2613 LILLEHAMMER 61.0985, 10.4763 87 / 262
Gartnerløkka 4B 2613 LILLEHAMMER 61.0986, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 4C 2613 LILLEHAMMER 61.0986, 10.4763 87 / 262
Gartnerløkka 4D 2613 LILLEHAMMER 61.0986, 10.4762 87 / 262
Gartnerløkka 5 2613 LILLEHAMMER 61.0984, 10.4768 87 / 262
Gartnerløkka 6 2613 LILLEHAMMER 61.0986, 10.4769 87 / 262
Gartnerløkka 7A 2613 LILLEHAMMER 61.0981, 10.4772 87 / 262
Gartnerløkka 7B 2613 LILLEHAMMER 61.0981, 10.4771 87 / 262
Gartnerløkka 7C 2613 LILLEHAMMER 61.0981, 10.4773 87 / 262
Gartnerløkka 7D 2613 LILLEHAMMER 61.0982, 10.4772 87 / 262
Gartnerløkka 8A 2613 LILLEHAMMER 61.0982, 10.4773 87 / 262
Gartnerløkka 8B 2613 LILLEHAMMER 61.0982, 10.4772 87 / 262
Gartnerløkka 8C 2613 LILLEHAMMER 61.0983, 10.4773 87 / 262
Gartnerløkka 8D 2613 LILLEHAMMER 61.0983, 10.4772 87 / 262
Gartnerløkka 9A 2613 LILLEHAMMER 61.0984, 10.4775 87 / 262
Gartnerløkka 9B 2613 LILLEHAMMER 61.0985, 10.4775 87 / 262
Gartnerløkka 10A 2613 LILLEHAMMER 61.0985, 10.4775 87 / 262
Gartnerløkka 10B 2613 LILLEHAMMER 61.0986, 10.4775 87 / 262

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken