Steinåsen 59
2635 TRETTEN

Steinåsen 59, 2635 TRETTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinåsen 59, 2635 TRETTEN:

  • Postnummer: 2635 TRETTEN
  • Gards-/bruksnummer: 155 / 1 i 0521
  • Grunnkrins: 210 VÅSDALEN
  • Valkrins: 2 TRETTEN
  • Kyrkjesogn: 3070302 Tretten
  • Tettstad:

Steinåsen

Steinåsen er ein veg i Øyer kommune med 45 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 134.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinåsen 3 2635 TRETTEN 61.3692, 10.4348 155 / 1
Steinåsen 4 2635 TRETTEN 61.3697, 10.4351 155 / 1
Steinåsen 6 2635 TRETTEN 61.3701, 10.4358 155 / 1
Steinåsen 8 2635 TRETTEN 61.3705, 10.4365 155 / 1
Steinåsen 10 2635 TRETTEN 61.3694, 10.4361 155 / 1
Steinåsen 21 2635 TRETTEN 61.3665, 10.4395 155 / 1
Steinåsen 23 2635 TRETTEN 61.3659, 10.4394 155 / 1
Steinåsen 29 2635 TRETTEN 61.3639, 10.4391 155 / 1
Steinåsen 31 2635 TRETTEN 61.3634, 10.4391 155 / 1
Steinåsen 33 2635 TRETTEN 61.3625, 10.4398 155 / 1
Steinåsen 35 2635 TRETTEN 61.3620, 10.4407 155 / 1
Steinåsen 37 2635 TRETTEN 61.3623, 10.4418 155 / 1
Steinåsen 39 2635 TRETTEN 61.3628, 10.4418 155 / 1
Steinåsen 41 2635 TRETTEN 61.3628, 10.4410 155 / 1
Steinåsen 43 2635 TRETTEN 61.3634, 10.4405 155 / 1
Steinåsen 45 2635 TRETTEN 61.3638, 10.4406 155 / 1
Steinåsen 47 2635 TRETTEN 61.3642, 10.4402 155 / 1
Steinåsen 53 2635 TRETTEN 61.3660, 10.4406 155 / 1
Steinåsen 55 2635 TRETTEN 61.3664, 10.4406 155 / 1
Steinåsen 59 2635 TRETTEN 61.3661, 10.4416 155 / 1
Steinåsen 70 2635 TRETTEN 61.3661, 10.4452 155 / 1
Steinåsen 72 2635 TRETTEN 61.3668, 10.4448 155 / 1
Steinåsen 74 2635 TRETTEN 61.3673, 10.4446 155 / 1
Steinåsen 76 2635 TRETTEN 61.3667, 10.4459 155 / 1
Steinåsen 78 2635 TRETTEN 61.3663, 10.4466 155 / 1
Steinåsen 80 2635 TRETTEN 61.3658, 10.4468 155 / 1
Steinåsen 84 2635 TRETTEN 61.3659, 10.4483 155 / 1
Steinåsen 86 2635 TRETTEN 61.3663, 10.4478 155 / 1
Steinåsen 88 2635 TRETTEN 61.3664, 10.4489 155 / 1
Steinåsen 90 2635 TRETTEN 61.3666, 10.4502 155 / 1
Steinåsen 92 2635 TRETTEN 61.3657, 10.4495 155 / 1
Steinåsen 101 2635 TRETTEN 61.3650, 10.4437 155 / 1
Steinåsen 103 2635 TRETTEN 61.3649, 10.4424 155 / 1
Steinåsen 105 2635 TRETTEN 61.3644, 10.4432 155 / 1
Steinåsen 107 2635 TRETTEN 61.3638, 10.4439 155 / 1
Steinåsen 109 2635 TRETTEN 61.3641, 10.4450 155 / 1
Steinåsen 115 2635 TRETTEN 61.3629, 10.4463 155 / 1
Steinåsen 117 2635 TRETTEN 61.3624, 10.4459 155 / 1
Steinåsen 119 2635 TRETTEN 61.3622, 10.4470 155 / 1
Steinåsen 121 2635 TRETTEN 61.3627, 10.4479 155 / 1
Steinåsen 123 2635 TRETTEN 61.3632, 10.4477 155 / 1
Steinåsen 130 2635 TRETTEN 61.3647, 10.4508 155 / 1
Steinåsen 131 2635 TRETTEN 61.3641, 10.4512 155 / 1
Steinåsen 133 2635 TRETTEN 61.3645, 10.4519 155 / 1
Steinåsen 134 2635 TRETTEN 61.3655, 10.4511 155 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken