Skjennfjellvegen 23
2635 TRETTEN

Skjennfjellvegen 23, 2635 TRETTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjennfjellvegen 23, 2635 TRETTEN:

  • Postnummer: 2635 TRETTEN
  • Gards-/bruksnummer: 155 / 1 i 0521
  • Grunnkrins: 210 VÅSDALEN
  • Valkrins: 2 TRETTEN
  • Kyrkjesogn: 3070302 Tretten
  • Tettstad:

Skjennfjellvegen

Skjennfjellvegen er ein veg i Øyer kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 114.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjennfjellvegen 12 2635 TRETTEN 61.3723, 10.4357 155 / 1
Skjennfjellvegen 14 2635 TRETTEN 61.3713, 10.4338 155 / 1
Skjennfjellvegen 16 2635 TRETTEN 61.3725, 10.4346 155 / 1
Skjennfjellvegen 19 2635 TRETTEN 61.3738, 10.4365 155 / 1
Skjennfjellvegen 23 2635 TRETTEN 61.3740, 10.4372 155 / 1
Skjennfjellvegen 25 2635 TRETTEN 61.3744, 10.4370 155 / 1
Skjennfjellvegen 27 2635 TRETTEN 61.3749, 10.4373 155 / 1
Skjennfjellvegen 29 2635 TRETTEN 61.3752, 10.4362 155 / 1
Skjennfjellvegen 31 2635 TRETTEN 61.3747, 10.4354 155 / 1
Skjennfjellvegen 35 2635 TRETTEN 61.3754, 10.4341 155 / 1
Skjennfjellvegen 37 2635 TRETTEN 61.3756, 10.4337 155 / 1
Skjennfjellvegen 39 2635 TRETTEN 61.3753, 10.4326 155 / 1
Skjennfjellvegen 41 2635 TRETTEN 61.3749, 10.4330 155 / 1
Skjennfjellvegen 68 2635 TRETTEN 61.3750, 10.4289 155 / 1
Skjennfjellvegen 71 2635 TRETTEN 61.3755, 10.4281 155 / 1
Skjennfjellvegen 73 2635 TRETTEN 61.3755, 10.4270 155 / 1
Skjennfjellvegen 75 2635 TRETTEN 61.3755, 10.4250 155 / 1
Skjennfjellvegen 79 2635 TRETTEN 61.3747, 10.4275 155 / 1
Skjennfjellvegen 90 2635 TRETTEN 61.3738, 10.4267 155 / 1
Skjennfjellvegen 92 2635 TRETTEN 61.3736, 10.4274 155 / 1
Skjennfjellvegen 94 2635 TRETTEN 61.3735, 10.4266 155 / 1
Skjennfjellvegen 96 2635 TRETTEN 61.3738, 10.4251 155 / 1
Skjennfjellvegen 101 2635 TRETTEN 61.3744, 10.4244 155 / 1
Skjennfjellvegen 103 2635 TRETTEN 61.3747, 10.4247 155 / 1
Skjennfjellvegen 105 2635 TRETTEN 61.3747, 10.4240 155 / 1
Skjennfjellvegen 107 2635 TRETTEN 61.3744, 10.4231 155 / 1
Skjennfjellvegen 109 2635 TRETTEN 61.3744, 10.4221 155 / 1
Skjennfjellvegen 110 2635 TRETTEN 61.3737, 10.4222 155 / 1
Skjennfjellvegen 113 2635 TRETTEN 61.3737, 10.4203 155 / 1
Skjennfjellvegen 114 2635 TRETTEN 61.3735, 10.4209 155 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken