Nordlia 41H
2636 ØYER

Nordlia 41H, 2636 ØYER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordlia 41H, 2636 ØYER:

  • Postnummer: 2636 ØYER
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 26 i 0521
  • Grunnkrins: 102 SØRBYGDA
  • Valkrins: 1 ØYER
  • Kyrkjesogn: 3070301 Øyer
  • Tettstad: Granrudmoen

Nordlia

Nordlia er ein veg i Øyer kommune med 91 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 54.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordlia 5 2636 ØYER 61.2384, 10.4487 16 / 24
Nordlia 14 2636 ØYER 61.2396, 10.4511 16 / 26
Nordlia 15 2636 ØYER 61.2393, 10.4511 16 / 26
Nordlia 17 2636 ØYER 61.2392, 10.4508 16 / 26
Nordlia 18 2636 ØYER 61.2395, 10.4508 16 / 26
Nordlia 19 2636 ØYER 61.2390, 10.4509 16 / 26
Nordlia 20 2636 ØYER 61.2389, 10.4508 16 / 26
Nordlia 21 2636 ØYER 61.2389, 10.4504 16 / 26
Nordlia 22 2636 ØYER 61.2390, 10.4505 16 / 26
Nordlia 23 2636 ØYER 61.2386, 10.4507 16 / 26
Nordlia 24 2636 ØYER 61.2384, 10.4507 16 / 26
Nordlia 25 2636 ØYER 61.2384, 10.4503 16 / 26
Nordlia 26 2636 ØYER 61.2386, 10.4502 16 / 26
Nordlia 27 2636 ØYER 61.2382, 10.4507 16 / 26
Nordlia 28 2636 ØYER 61.2381, 10.4507 16 / 26
Nordlia 29 2636 ØYER 61.2381, 10.4502 16 / 26
Nordlia 30 2636 ØYER 61.2382, 10.4501 16 / 26
Nordlia 32 2636 ØYER 61.2400, 10.4508 16 / 26
Nordlia 33 2636 ØYER 61.2399, 10.4511 16 / 26
Nordlia 34 2636 ØYER 61.2398, 10.4516 16 / 26
Nordlia 35A 2636 ØYER 61.2395, 10.4515 16 / 26
Nordlia 35B 2636 ØYER 61.2394, 10.4516 16 / 26
Nordlia 35C 2636 ØYER 61.2393, 10.4516 16 / 26
Nordlia 35D 2636 ØYER 61.2393, 10.4518 16 / 26
Nordlia 35E 2636 ØYER 61.2393, 10.4518 16 / 26
Nordlia 35F 2636 ØYER 61.2394, 10.4517 16 / 26
Nordlia 35G 2636 ØYER 61.2394, 10.4517 16 / 26
Nordlia 35H 2636 ØYER 61.2395, 10.4516 16 / 26
Nordlia 35I 2636 ØYER 61.2396, 10.4516 16 / 26
Nordlia 36 2636 ØYER 61.2391, 10.4513 16 / 26
Nordlia 37 2636 ØYER 61.2386, 10.4515 16 / 26
Nordlia 38 2636 ØYER 61.2382, 10.4515 16 / 26
Nordlia 39 2636 ØYER 61.2390, 10.4521 16 / 26
Nordlia 40A 2636 ØYER 61.2387, 10.4520 16 / 26
Nordlia 40B 2636 ØYER 61.2386, 10.4520 16 / 26
Nordlia 40C 2636 ØYER 61.2385, 10.4520 16 / 26
Nordlia 40D 2636 ØYER 61.2384, 10.4521 16 / 26
Nordlia 40E 2636 ØYER 61.2385, 10.4521 16 / 26
Nordlia 40F 2636 ØYER 61.2386, 10.4522 16 / 26
Nordlia 40G 2636 ØYER 61.2386, 10.4522 16 / 26
Nordlia 40H 2636 ØYER 61.2387, 10.4522 16 / 26
Nordlia 40I 2636 ØYER 61.2387, 10.4522 16 / 26
Nordlia 41A 2636 ØYER 61.2383, 10.4520 16 / 26
Nordlia 41B 2636 ØYER 61.2382, 10.4521 16 / 26
Nordlia 41C 2636 ØYER 61.2381, 10.4522 16 / 26
Nordlia 41D 2636 ØYER 61.2381, 10.4523 16 / 26
Nordlia 41E 2636 ØYER 61.2381, 10.4523 16 / 26
Nordlia 41F 2636 ØYER 61.2382, 10.4523 16 / 26
Nordlia 41G 2636 ØYER 61.2383, 10.4522 16 / 26
Nordlia 41H 2636 ØYER 61.2383, 10.4522 16 / 26
Nordlia 41I 2636 ØYER 61.2384, 10.4522 16 / 26
Nordlia 51A 2636 ØYER 61.2380, 10.4525 15 / 41
Nordlia 51B 2636 ØYER 61.2379, 10.4526 15 / 41
Nordlia 51C 2636 ØYER 61.2381, 10.4527 15 / 41
Nordlia 51D 2636 ØYER 61.2380, 10.4525 15 / 41
Nordlia 51E 2636 ØYER 61.2379, 10.4528 15 / 41
Nordlia 51F 2636 ØYER 61.2379, 10.4526 15 / 41
Nordlia 51G 2636 ØYER 61.2381, 10.4527 15 / 41
Nordlia 51H 2636 ØYER 61.2380, 10.4525 15 / 41
Nordlia 51I 2636 ØYER 61.2379, 10.4528 15 / 41
Nordlia 51J 2636 ØYER 61.2379, 10.4526 15 / 41
Nordlia 52A 2636 ØYER 61.2378, 10.4527 15 / 41
Nordlia 52B 2636 ØYER 61.2376, 10.4528 15 / 41
Nordlia 52C 2636 ØYER 61.2378, 10.4529 15 / 41
Nordlia 52D 2636 ØYER 61.2378, 10.4527 15 / 41
Nordlia 52E 2636 ØYER 61.2377, 10.4530 15 / 41
Nordlia 52F 2636 ØYER 61.2376, 10.4528 15 / 41
Nordlia 52G 2636 ØYER 61.2378, 10.4529 15 / 41
Nordlia 52H 2636 ØYER 61.2378, 10.4527 15 / 41
Nordlia 52I 2636 ØYER 61.2376, 10.4530 15 / 41
Nordlia 52J 2636 ØYER 61.2376, 10.4528 15 / 41
Nordlia 53A 2636 ØYER 61.2380, 10.4534 15 / 41
Nordlia 53B 2636 ØYER 61.2379, 10.4535 15 / 41
Nordlia 53C 2636 ØYER 61.2381, 10.4536 15 / 41
Nordlia 53D 2636 ØYER 61.2380, 10.4534 15 / 41
Nordlia 53E 2636 ØYER 61.2379, 10.4537 15 / 41
Nordlia 53F 2636 ØYER 61.2379, 10.4535 15 / 41
Nordlia 53G 2636 ØYER 61.2381, 10.4536 15 / 41
Nordlia 53H 2636 ØYER 61.2380, 10.4534 15 / 41
Nordlia 53I 2636 ØYER 61.2379, 10.4537 15 / 41
Nordlia 53J 2636 ØYER 61.2379, 10.4535 15 / 41
Nordlia 54A 2636 ØYER 61.2378, 10.4536 15 / 41
Nordlia 54B 2636 ØYER 61.2376, 10.4537 15 / 41
Nordlia 54C 2636 ØYER 61.2378, 10.4537 15 / 41
Nordlia 54D 2636 ØYER 61.2378, 10.4536 15 / 41
Nordlia 54E 2636 ØYER 61.2377, 10.4539 15 / 41
Nordlia 54F 2636 ØYER 61.2376, 10.4536 15 / 41
Nordlia 54G 2636 ØYER 61.2378, 10.4537 15 / 41
Nordlia 54H 2636 ØYER 61.2378, 10.4535 15 / 41
Nordlia 54I 2636 ØYER 61.2376, 10.4539 15 / 41
Nordlia 54J 2636 ØYER 61.2376, 10.4536 15 / 41

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken