Bonnevies gate 2
3611 KONGSBERG

Bonnevies gate 2, 3611 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bonnevies gate 2, 3611 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3611 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7977 / 4 i 0604
  • Grunnkrins: 607 DYRMYR
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Bonnevies gate

Bonnevies gate er ei gate i Kongsberg kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 11.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bonnevies gate 2 3611 KONGSBERG 59.6746, 9.6429 7977 / 4
Bonnevies gate 7 3611 KONGSBERG 59.6743, 9.6420 7984 / 2
Bonnevies gate 8 3611 KONGSBERG 59.6747, 9.6418 7980 / 5
Bonnevies gate 9 3611 KONGSBERG 59.6746, 9.6416 7980 / 5
Bonnevies gate 11 3611 KONGSBERG 59.6737, 9.6405 7839 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken