Brinkveien 6
3619 SKOLLENBORG

Brinkveien 6, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Brinkveien 6, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 38 i 0604
  • Grunnkrins: 202 LAUGERUD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Brinkveien

Brinkveien er ein veg i Kongsberg kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Brinkveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6867 119 / 20
Brinkveien 2 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6872 119 / 1
Brinkveien 3 3619 SKOLLENBORG 59.6218, 9.6870 119 / 29
Brinkveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6878 119 / 31
Brinkveien 5 3619 SKOLLENBORG 59.6220, 9.6875 119 / 1
Brinkveien 6 3619 SKOLLENBORG 59.6213, 9.6876 119 / 38
Brinkveien 7 3619 SKOLLENBORG 59.6220, 9.6880 119 / 43
Brinkveien 9 3619 SKOLLENBORG 59.6217, 9.6883 119 / 58
Brinkveien 11 3619 SKOLLENBORG 59.6215, 9.6883 119 / 57
Brinkveien 13 3619 SKOLLENBORG 59.6212, 9.6885 119 / 61
Brinkveien 14 3619 SKOLLENBORG 59.6210, 9.6866 119 / 44
Brinkveien 15 3619 SKOLLENBORG 59.6208, 9.6874 119 / 45
Brinkveien 16 3619 SKOLLENBORG 59.6208, 9.6861 119 / 17
Brinkveien 17 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6869 119 / 39
Brinkveien 18 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6857 119 / 60
Brinkveien 19 3619 SKOLLENBORG 59.6206, 9.6865 119 / 32
Brinkveien 20 3619 SKOLLENBORG 59.6205, 9.6851 119 / 16
Brinkveien 21 3619 SKOLLENBORG 59.6204, 9.6860 119 / 36
Brinkveien 23 3619 SKOLLENBORG 59.6202, 9.6854 119 / 34
Brinkveien 25 3619 SKOLLENBORG 59.6202, 9.6848 119 / 35
Brinkveien 27 3619 SKOLLENBORG 59.6204, 9.6843 119 / 53

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken