Dalsveien 4
3619 SKOLLENBORG

Dalsveien 4, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dalsveien 4, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 104 / 20 i 0604
  • Grunnkrins: 206 HEISTADMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Hillestad

Dalsveien

Dalsveien er ein veg i Kongsberg kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dalsveien 3 3619 SKOLLENBORG 59.5997, 9.6652 102 / 27
Dalsveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.5995, 9.6655 104 / 20
Dalsveien 6 3619 SKOLLENBORG 59.5996, 9.6660 104 / 19
Dalsveien 8 3619 SKOLLENBORG 59.5996, 9.6667 102 / 12
Dalsveien 10 3619 SKOLLENBORG 59.5997, 9.6666 102 / 53
Dalsveien 12 3619 SKOLLENBORG 59.5995, 9.6675 104 / 17
Dalsveien 14 3619 SKOLLENBORG 59.5998, 9.6673 104 / 18
Dalsveien 16 3619 SKOLLENBORG 59.6000, 9.6681 102 / 64
Dalsveien 22 3619 SKOLLENBORG 59.6003, 9.6702 102 / 71

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken