Gomsrudveien 358
3619 SKOLLENBORG

Gomsrudveien 358, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gomsrudveien 358, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 202 LAUGERUD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Gomsrudveien

Gomsrudveien er ein veg i Kongsberg kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 399.

Adressene i Gomsrudveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gomsrudveien 3 3612 KONGSBERG 59.6695, 9.6540 8378 / 2
Gomsrudveien 5 3612 KONGSBERG 59.6691, 9.6544 8379 / 1
Gomsrudveien 9 3612 KONGSBERG 59.6687, 9.6538 7837 / 2
Gomsrudveien 11 3612 KONGSBERG 59.6678, 9.6544 7839 / 2
Gomsrudveien 95 3610 KONGSBERG 59.6497, 9.6524 8611 / 3
Gomsrudveien 116 3610 KONGSBERG 59.6454, 9.6547 8625 / 1
Gomsrudveien 120 3610 KONGSBERG 59.6448, 9.6549 8614 / 5
Gomsrudveien 130 3610 KONGSBERG 59.6422, 9.6547 8626 / 10
Gomsrudveien 132 3610 KONGSBERG 59.6422, 9.6533 8626 / 86
Gomsrudveien 140 3610 KONGSBERG 59.6429, 9.6569 8621 / 1
Gomsrudveien 144 3610 KONGSBERG 59.6425, 9.6567 8622 / 2
Gomsrudveien 148 3610 KONGSBERG 59.6418, 9.6572 8621 / 2
Gomsrudveien 150 3610 KONGSBERG 59.6405, 9.6542 117 / 20
Gomsrudveien 182 3610 KONGSBERG 59.6370, 9.6595 117 / 118
Gomsrudveien 184 3610 KONGSBERG 59.6375, 9.6594 117 / 104
Gomsrudveien 250 3610 KONGSBERG 59.6338, 9.6664 117 / 4
Gomsrudveien 251 3610 KONGSBERG 59.6339, 9.6690 117 / 30
Gomsrudveien 252 3610 KONGSBERG 59.6328, 9.6692 117 / 22
Gomsrudveien 301 3619 SKOLLENBORG 59.6310, 9.6766 117 / 12
Gomsrudveien 311 3619 SKOLLENBORG 59.6299, 9.6769 117 / 26
Gomsrudveien 314 3619 SKOLLENBORG 59.6280, 9.6711 117 / 1
Gomsrudveien 315 3619 SKOLLENBORG 59.6299, 9.6774 117 / 14
Gomsrudveien 319 3619 SKOLLENBORG 59.6295, 9.6778 117 / 11
Gomsrudveien 320 3619 SKOLLENBORG 59.6287, 9.6750 117 / 3
Gomsrudveien 327 3619 SKOLLENBORG 59.6287, 9.6781 117 / 13
Gomsrudveien 358 3619 SKOLLENBORG 59.6263, 9.6775 118 / 1
Gomsrudveien 360 3619 SKOLLENBORG 59.6261, 9.6780 118 / 1
Gomsrudveien 395 3619 SKOLLENBORG 59.6232, 9.6831 118 / 54
Gomsrudveien 397 3619 SKOLLENBORG 59.6231, 9.6838 118 / 9
Gomsrudveien 398 3619 SKOLLENBORG 59.6216, 9.6691 118 / 75
Gomsrudveien 399 3619 SKOLLENBORG 59.6228, 9.6840 118 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken