Gravenveien 9
3619 SKOLLENBORG

Gravenveien 9, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gravenveien 9, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 119 / 28 i 0604
  • Grunnkrins: 202 LAUGERUD
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

Gravenveien

Gravenveien er ein veg i Kongsberg kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gravenveien 1 3619 SKOLLENBORG 59.6223, 9.6847 118 / 33
Gravenveien 2 3619 SKOLLENBORG 59.6220, 9.6842 118 / 46
Gravenveien 3 3619 SKOLLENBORG 59.6222, 9.6852 118 / 34
Gravenveien 4 3619 SKOLLENBORG 59.6219, 9.6846 118 / 45
Gravenveien 6 3619 SKOLLENBORG 59.6213, 9.6867 119 / 33
Gravenveien 8 3619 SKOLLENBORG 59.6211, 9.6872 119 / 55
Gravenveien 9 3619 SKOLLENBORG 59.6210, 9.6887 119 / 28
Gravenveien 10 3619 SKOLLENBORG 59.6209, 9.6879 119 / 56
Gravenveien 11 3619 SKOLLENBORG 59.6209, 9.6892 119 / 24
Gravenveien 12 3619 SKOLLENBORG 59.6207, 9.6884 119 / 18
Gravenveien 13 3619 SKOLLENBORG 59.6208, 9.6900 119 / 48
Gravenveien 14 3619 SKOLLENBORG 59.6206, 9.6889 119 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken