Kaptein Hannevigs vei 33B
3619 SKOLLENBORG

Kaptein Hannevigs vei 33B, 3619 SKOLLENBORG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kaptein Hannevigs vei 33B, 3619 SKOLLENBORG:

  • Postnummer: 3619 SKOLLENBORG
  • Gards-/bruksnummer: 104 / 48 i 0604
  • Grunnkrins: 206 HEISTADMOEN
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Hillestad

Kaptein Hannevigs vei

Kaptein Hannevigs vei er ein veg i Kongsberg kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kaptein Hannevigs vei 1 3619 SKOLLENBORG 59.6015, 9.6639 104 / 22
Kaptein Hannevigs vei 2 3619 SKOLLENBORG 59.6012, 9.6641 104 / 28
Kaptein Hannevigs vei 3 3619 SKOLLENBORG 59.6016, 9.6644 104 / 42
Kaptein Hannevigs vei 4 3619 SKOLLENBORG 59.6013, 9.6647 104 / 29
Kaptein Hannevigs vei 5 3619 SKOLLENBORG 59.6016, 9.6649 104 / 43
Kaptein Hannevigs vei 6 3619 SKOLLENBORG 59.6013, 9.6654 104 / 30
Kaptein Hannevigs vei 9 3619 SKOLLENBORG 59.6021, 9.6655 104 / 74
Kaptein Hannevigs vei 11 3619 SKOLLENBORG 59.6016, 9.6656 104 / 44
Kaptein Hannevigs vei 13A 3619 SKOLLENBORG 59.6016, 9.6662 104 / 32
Kaptein Hannevigs vei 13B 3619 SKOLLENBORG 59.6017, 9.6661 104 / 31
Kaptein Hannevigs vei 15A 3619 SKOLLENBORG 59.6014, 9.6664 104 / 35
Kaptein Hannevigs vei 15B 3619 SKOLLENBORG 59.6015, 9.6664 104 / 34
Kaptein Hannevigs vei 19 3619 SKOLLENBORG 59.6020, 9.6666 103 / 68
Kaptein Hannevigs vei 23 3619 SKOLLENBORG 59.6017, 9.6681 102 / 35
Kaptein Hannevigs vei 25 3619 SKOLLENBORG 59.6013, 9.6673 102 / 34
Kaptein Hannevigs vei 29A 3619 SKOLLENBORG 59.6011, 9.6665 104 / 36
Kaptein Hannevigs vei 29B 3619 SKOLLENBORG 59.6010, 9.6666 104 / 37
Kaptein Hannevigs vei 31A 3619 SKOLLENBORG 59.6009, 9.6668 104 / 38
Kaptein Hannevigs vei 31B 3619 SKOLLENBORG 59.6008, 9.6668 104 / 39
Kaptein Hannevigs vei 33A 3619 SKOLLENBORG 59.6006, 9.6668 104 / 40
Kaptein Hannevigs vei 33B 3619 SKOLLENBORG 59.6006, 9.6667 104 / 48
Kaptein Hannevigs vei 34A 3619 SKOLLENBORG 59.6011, 9.6660 104 / 27
Kaptein Hannevigs vei 34B 3619 SKOLLENBORG 59.6011, 9.6658 104 / 26
Kaptein Hannevigs vei 36A 3619 SKOLLENBORG 59.6010, 9.6654 104 / 24
Kaptein Hannevigs vei 36B 3619 SKOLLENBORG 59.6009, 9.6653 104 / 23
Kaptein Hannevigs vei 37A 3619 SKOLLENBORG 59.6009, 9.6659 104 / 55
Kaptein Hannevigs vei 37B 3619 SKOLLENBORG 59.6008, 9.6658 104 / 54
Kaptein Hannevigs vei 40 3619 SKOLLENBORG 59.6010, 9.6644 104 / 45
Kaptein Hannevigs vei 40A 3619 SKOLLENBORG 59.6007, 9.6642 104 / 46
Kaptein Hannevigs vei 41 3619 SKOLLENBORG 59.6005, 9.6648 104 / 50
Kaptein Hannevigs vei 42 3619 SKOLLENBORG 59.6006, 9.6642 104 / 47

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken