Kirkegårdsveien 35
3616 KONGSBERG

Kirkegårdsveien 35, 3616 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirkegårdsveien 35, 3616 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3616 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 7250 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 306 MYRLØKKA
  • Valkrins: 3 KONGSBERG BY
  • Kyrkjesogn: 4060103 Kongsberg og Jondalen
  • Tettstad: Kongsberg

Kirkegårdsveien

Kirkegårdsveien er ein veg i Kongsberg kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirkegårdsveien 1 3616 KONGSBERG 59.6631, 9.6436 7207 / 1
Kirkegårdsveien 2 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6433 7223 / 1
Kirkegårdsveien 3 3616 KONGSBERG 59.6627, 9.6440 7264 / 1
Kirkegårdsveien 5 3616 KONGSBERG 59.6619, 9.6439 7262 / 1
Kirkegårdsveien 6 3616 KONGSBERG 59.6619, 9.6434 7228 / 1
Kirkegårdsveien 7 3616 KONGSBERG 59.6615, 9.6439 7261 / 1
Kirkegårdsveien 8 3616 KONGSBERG 59.6617, 9.6433 7229 / 1
Kirkegårdsveien 10 3616 KONGSBERG 59.6615, 9.6432 7230 / 1
Kirkegårdsveien 11 3616 KONGSBERG 59.6611, 9.6436 7260 / 1
Kirkegårdsveien 12 3616 KONGSBERG 59.6614, 9.6432 7231 / 1
Kirkegårdsveien 13 3616 KONGSBERG 59.6610, 9.6436 7259 / 1
Kirkegårdsveien 15 3616 KONGSBERG 59.6604, 9.6436 7257 / 1
Kirkegårdsveien 17 3616 KONGSBERG 59.6605, 9.6443 7255 / 2
Kirkegårdsveien 21 3616 KONGSBERG 59.6597, 9.6437 7254 / 1
Kirkegårdsveien 23 3616 KONGSBERG 59.6595, 9.6436 7254 / 2
Kirkegårdsveien 24 3616 KONGSBERG 59.6593, 9.6431 7233 / 1
Kirkegårdsveien 25 3616 KONGSBERG 59.6592, 9.6436 7253 / 1
Kirkegårdsveien 25B 3616 KONGSBERG 59.6593, 9.6439 7253 / 2
Kirkegårdsveien 27 3616 KONGSBERG 59.6590, 9.6439 7252 / 2
Kirkegårdsveien 28 3616 KONGSBERG 59.6591, 9.6435 7234 / 1
Kirkegårdsveien 29 3616 KONGSBERG 59.6588, 9.6440 7252 / 1
Kirkegårdsveien 29B 3616 KONGSBERG 59.6588, 9.6445 7252 / 3
Kirkegårdsveien 30 3616 KONGSBERG 59.6589, 9.6436 7235 / 1
Kirkegårdsveien 31 3616 KONGSBERG 59.6586, 9.6440 7251 / 1
Kirkegårdsveien 32 3616 KONGSBERG 59.6586, 9.6436 7235 / 2
Kirkegårdsveien 33 3616 KONGSBERG 59.6586, 9.6446 7251 / 3
Kirkegårdsveien 34 3616 KONGSBERG 59.6584, 9.6438 7236 / 1
Kirkegårdsveien 35 3616 KONGSBERG 59.6584, 9.6442 7250 / 1
Kirkegårdsveien 36A 3616 KONGSBERG 59.6582, 9.6438 7238 / 1
Kirkegårdsveien 36B 3616 KONGSBERG 59.6582, 9.6438 7238 / 1
Kirkegårdsveien 38 3616 KONGSBERG 59.6580, 9.6438 7237 / 1
Kirkegårdsveien 38B 3616 KONGSBERG 59.6580, 9.6436 7237 / 1
Kirkegårdsveien 40 3616 KONGSBERG 59.6577, 9.6438 7239 / 1
Kirkegårdsveien 42 3616 KONGSBERG 59.6575, 9.6437 7240 / 1
Kirkegårdsveien 43 3616 KONGSBERG 59.6574, 9.6442 7245 / 1
Kirkegårdsveien 44 3616 KONGSBERG 59.6574, 9.6436 7304 / 1
Kirkegårdsveien 45 3616 KONGSBERG 59.6569, 9.6440 7187 / 1
Kirkegårdsveien 46 3616 KONGSBERG 59.6572, 9.6434 7305 / 1
Kirkegårdsveien 48 3616 KONGSBERG 59.6572, 9.6429 7305 / 3
Kirkegårdsveien 49 3616 KONGSBERG 59.6566, 9.6429 7187 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken